2005 Regionem ve stínu památných stromů + 2006 U pramenů živé vody + 2007 Město v přírodě, příroda ve městě + 2007 U pramenů živé vody + 2008 Od pramene k ústí aneb říčky potoky + 2009 Na vlnách stříbrných rybníků + 2010 Pěšinkami zámeckých parků + 2011 Stíny lesa tajemné + 2012 Šel tudy, měl dudy + 2013 Putování románovou krajinou + Ostatní + Rok stromu + Rozkvetlá okna + Strom roku

Loučení s prázdninami

Sbal prázdniny do stanu. 30.srpna 2008 od 14 hodin, areál pod Hvězdou.

Soutěž Rozkvetlá okna Strakonic 2008

MĚSTO STRAKONICE a MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE vyhlašují pro občany městských částí Strakonic – Strakonice I, Strakonice II, Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Střela a Virt třetí ročník soutěže ve zdobení oken „ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC“

Vyhodnocení soutěže rozkvetlá okna Strakonic 2007

V pondělí 28. 1. 2008 se sešla komise hodnotící soutěž

Rozkvetlá okna Strakonic.

Měla před sebou nelehký úkol objektivně zhodnotit na 70 soutěžních oken, které do soutěže přihlásili sami majitelé. Do soutěže byla zařazena pouze okna přihlášená včas a v řádném termínu.

Soutěž Rozkvetlá okna Strakonic 2007

MĚSTO STRAKONICE a MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE vyhlašují pro občany městských částí Strakonic – Strakonice I, Strakonice II, Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Střela a Virt druhý ročník soutěže ve zdobení oken „ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC “

Informace pro vítěze

Vítězové soutěže si mohou v úřední dny na odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice vyzvednout poukázku na nákup zboží v Zahradnictví u Blatenského mostu, včetně poděkování za účast v soutěži.
Cenu za výzdobu oken bytového celku, kde se výhra dělí rovným dílem, je oprávněn převzít výherce, který bude mít zplnomocnění od ostatních uvedených vítězů Plná moc nemusí být notářsky ověřená.

Obrazovou galerie z 2.ročníku soutěže najdete zde

Vyhodnocení soutěže rozkvetlá okna Strakonic 2006

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se ohlédl za uplynulým rokem, který byl ve znamení kvetoucích Strakonic. Město Strakonice vyhlásilo soutěž pro všechny občany a školská zařízení na území města, pod názvem „Rozkvetlá okna Strakonic“. Celá soutěž pak měla dvě části, které byly hodnoceny samostatně. Jednalo se o letní a zimní výzdobu oken, balkónů, vstupů do domů apod.

Informace pro pěstitele balkónových rostlin

radí zahradnice TS Strakonice paní Blanka Němejcová

Soutěž pro školy - Rozkvetlá okna Strakonic 2006

Ve Strakonicích probíhá v letošním roce soutěž o nejzdařilejší okenní výzdobu s názvem „Rozkvetlá okna Strakonic“.

Soutěž Rozkvetlá okna Strakonic 2006

Město Strakonice - Městský úřad Strakonice vyhlašují pro občany městských částí Strakonic – Strakonice I, Strakonice II, Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Střela a Virt soutěž ve zdobení oken ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC

Rozkvetlá okna Strakonic 2006

Jistě jste si všimli, že ve Strakonicích přibývá letní květinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytů i rodinných domků. Lidé si nejen zkrášlují svá obydlí, ale přispívají tím i ke zlepšení životního prostředí pro všechny obyvatele i návštěvníky našeho města.

10. Soutěž "Zorkovický potok aneb Bylo nebylo, dávno tomu…"


(k.ú. Milejovice, Kuřimany, Sudkovice, Třešovice, Zorkovice, Jinín, Čejetice)

„Ptaje se po místních znamenitostech, vyzvěděl jsem, že nebudu zklamán, navštívím-li Dobrou Vodu. Stoupal jsem k lesu, odkud se rozevřel nádherný rozhled do širokého kraje. Je možno přehlédnout značnou část otavského údolí až za Katovickou horu, dýmavé Strakonice, vrchy nad Jinínem i jihozápadní obzor, zavrcholený Ostrým.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.219)

9. Soutěž "Volyňka řeka (2.část) aneb Tam v zátočině je naše chajda malá…"


(k.ú. Malenice, Černětice, Nišovice, Volyně, Němětice, Strunkovice nad Volyňkou, Radošovice, Strakonice, Mutěnice)

„Strohý obrys Boubína vedl mne jižně Strakonic po vlnách kopců drsnatou, málomluvnou krajinou k Volyni. Dole pod olšemi přeskakovala voda hladké kamení, měníc se co chvíli ve vymrštěný pstruží hřbet a na žitných políčkách plál z prořídlého nízkého obilí chuďoučký planý mák.
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.213)

8. Soutěž "Volyňka řeka (1.část) aneb Na Šumavě je dolina…"


(k.ú. Vimperk, Sudslavice, Bohumilice, Čkyně, Lčovice)

„Když jsem připutoval do Čkyně, přivítala mě rozpěněná a rozlitá Volyňka, která v čase povodní je k nepoznání: strhává lávky, podemílá stavení, zaplavuje sklepy, odnáší dříví, senné kopky i zvířata, a na lukách dovede udělat takovou spoušť, že ji staří právem nazývali Třeštilkou.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.223)

7. Soutěž "Peklov potok aneb Elce pelce do pekelce"


(k.ú. Vacov, Zálesí, Chvalšovice, Dřešín, Čestice, Střídka, Nihošovice, Němětice)

„Západy slunce mají v této krajině barvu zlatou a zelenavou s nafialovělými obzory, s hnědavou tichostí polí, vonějí rosami luk a vůní pokoseného jetele, kdy lesa na chvilku zapomenou šumět, brázdy dýchat a kužele dýmů nad komíny vesnických chalup předou tkanivo vyprávění, slýchaného za černých hodinek u praskajících kamen.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.219)

6. Soutěž "Otava řeka (2. část) aneb Plavali plavci …."


(k.ú. Čepice, Žichovice, Velké Hydčice, Horažďovice, Střelské Hoštice, Poříčí, Strakonice, Slaník, Štěkeň, Čejetice, Kestřany, Písek, Zvíkov)

„Večer na březích řeky patří milencům a rybářům, k oběma si můžeme přimyslit chvíle pozasněnosti a voňavých olšových stínů. V ten čas silueta hradu ztemní proti nazlátlému nebi, zezlátnou i vlnky pospíchající řeky a na starém přístavišti vorů, bývalém „holcplacu“ zlíbezní stromy do poezie corotovských obrazů. Nechme uplývat řeku až někam pod Zvíkov a vydejme se po hřebeni kopců na obhlídky jiné...“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 273)

5. Soutěž "Otava řeka (1. část) aneb Zasviť mi ty slunko zlaté.."


(k.ú. Kvilda, Modrava, Čeňkova Pila, Rejštějn, Annín, Dlouhá Ves, Sušice)

„Z pravé strany strměl Svatobor, zleva pospíchala řeka Otava čisťounkým parkem V luhu a já nevnímal nic než měkkou otavní zeleň luk, prosvítající kmeny zvláštní pozastřenou zelení pod průsvitnými nebesy, která nás tolik dojímá na obrazech Corotových. Je tu mýtus pravěkých hradišť a stará rýžoviště na březích Otavy, románské svatyně i sesuté štoly z dob středověkého dobývání zlata..“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 131)

Syndikovat obsah