1. Národní přírodní památka Rovná u Rovné a Přírodní památka Sedlina u Rovné aneb Skoro nikde jinde…


NPP Rovná
výměra: 2,16 ha
katastrální území: Rovná u Strakonic
nadmořská výška: 416 – 418 m n.m.
vyhlášení: 1972


PP Sedlina
výměra: 6,96 ha
katastrální území: Rovná u Strakonic
nadmořská výška: 438 – 483 m.n.m
vyhlášení: 1985

„V trávě pod duby na hrázi rybníka se pásly krávy, do vody sjela z hráze užovka a nad svítivou hladinou přelétly mořské vlaštovky, k nerozeznání podobné rackům. Čistá průhledná voda, zčeřovaná vánkem za střídání světel a stínů pospíchajících mračen, voněla puškvorcem a výdechem lučních rákosin.“(Ladislav Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.276 )

0. Brány chráněné krajiny se otevírají…

Nekonečně inspirativní jihočeská krajina…Slavní čeští romanopisci, básníci, malíři, dramatici, filmaři i vědci ji vzali za svou a zobrazili ve svých dílech, ke kterým se neustále vracíme a čerpáme z nich poučení do dnešního komplikovaného života. Ale krajina našeho regionu nesloužila pouze jako inspirace umělců a vědců. Nedotčeností těžkým průmyslem a industrializací se v ní stále zachovala přírodně krajinářsky nesmírně cenná místa. Ta nejkrásnější v podobě chráněných území, přírodních rezervací, která jsme prošlapali v minulém roce a přírodních památek, která prošlapeme v roce letošním. V deseti putováních se opět vydáme krajinou „země zamyšlené“, Prácheňskem, abychom ji viděli očima ochrany přírody, občas v souvislostech s putováními předchozími. Protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Můžeme být rádi, že výsledkem je harmonická jihočeská krajina, kterou nám závidí s nadsázkou celý svět.

Opět ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho „Země zamyšlené“, se projdeme Strakonickem, Blatenskem i Vodňanskem, abychom potkali kouzelné přírodní scenerie, chráněné rostliny a živočichy.

Poznáme, že malebnost a krása naší krajiny není věci samozřejmou, ale mimo jiné také výsledkem nikdy nekončící práce ochrany přírody. Ochrany, která není neomylná, dá se i zneužívat a současná materialistická a sobecká společnost jí klade do cesty mnoho překážek nástrah. Brány chráněné krajiny pro poznání přírodních památek se právě otevírají…

Strakonice, 12.2.2020

Syndikovat obsah