Rozkvetlá okna

Okna rozkvetla také v roce 2008

Od 1. května do 30. září 2008 probíhal již třetí ročník oblíbené soutěže Rozkvetlá okna Strakonic. Zúčastnit se mohli všichni obyvatelé ze Strakonic I a II, Dražejova, Hájské, Modlešovic, Předních Ptákovic , Střely a Virtu. Příležitosti zkrášlit své domovy a přitom se zapojit do soutěže o hodnotné ceny využilo v letošním roce na padesát občanů. Všichni účastníci byli rozděleni do dvou kategorií podle toho, zda se pustili do výzdoby oken a balkónů svých bytů (1) nebo rodinných domů (2).

Soutěž Rozkvetlá okna Strakonic 2008

MĚSTO STRAKONICE a MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE vyhlašují pro občany městských částí Strakonic – Strakonice I, Strakonice II, Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Střela a Virt třetí ročník soutěže ve zdobení oken „ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC“

Vyhodnocení soutěže rozkvetlá okna Strakonic 2007

V pondělí 28. 1. 2008 se sešla komise hodnotící soutěž

Rozkvetlá okna Strakonic.

Měla před sebou nelehký úkol objektivně zhodnotit na 70 soutěžních oken, které do soutěže přihlásili sami majitelé. Do soutěže byla zařazena pouze okna přihlášená včas a v řádném termínu.

Soutěž Rozkvetlá okna Strakonic 2007

MĚSTO STRAKONICE a MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE vyhlašují pro občany městských částí Strakonic – Strakonice I, Strakonice II, Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Střela a Virt druhý ročník soutěže ve zdobení oken „ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC “

Informace pro vítěze

Vítězové soutěže si mohou v úřední dny na odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice vyzvednout poukázku na nákup zboží v Zahradnictví u Blatenského mostu, včetně poděkování za účast v soutěži.
Cenu za výzdobu oken bytového celku, kde se výhra dělí rovným dílem, je oprávněn převzít výherce, který bude mít zplnomocnění od ostatních uvedených vítězů Plná moc nemusí být notářsky ověřená.

Obrazovou galerie z 2.ročníku soutěže najdete zde

Vyhodnocení soutěže rozkvetlá okna Strakonic 2006

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se ohlédl za uplynulým rokem, který byl ve znamení kvetoucích Strakonic. Město Strakonice vyhlásilo soutěž pro všechny občany a školská zařízení na území města, pod názvem „Rozkvetlá okna Strakonic“. Celá soutěž pak měla dvě části, které byly hodnoceny samostatně. Jednalo se o letní a zimní výzdobu oken, balkónů, vstupů do domů apod.

Informace pro pěstitele balkónových rostlin

radí zahradnice TS Strakonice paní Blanka Němejcová

Soutěž pro školy - Rozkvetlá okna Strakonic 2006

Ve Strakonicích probíhá v letošním roce soutěž o nejzdařilejší okenní výzdobu s názvem „Rozkvetlá okna Strakonic“.

Soutěž Rozkvetlá okna Strakonic 2006

Město Strakonice - Městský úřad Strakonice vyhlašují pro občany městských částí Strakonic – Strakonice I, Strakonice II, Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Střela a Virt soutěž ve zdobení oken ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC

Rozkvetlá okna Strakonic 2006

Jistě jste si všimli, že ve Strakonicích přibývá letní květinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytů i rodinných domků. Lidé si nejen zkrášlují svá obydlí, ale přispívají tím i ke zlepšení životního prostředí pro všechny obyvatele i návštěvníky našeho města.

Syndikovat obsah