Rok stromu

Aktuality roku stromu

Seznam událostí roku stromu

Strom České republiky 2007

Anketa o nejsympatičtější strom

V měsíci říjnu a listopadu probíhá regionální kolo ankety o nejsympatičtější strom České republiky „Strom ČR 2007“. Školáci z našeho regionu mohou prostřednictvím anketních lístků vybírat ze sedmi kandidátů. Město Strakonice zastupuje tzv. Švandova lípa (lípa u stezky na Kalvárii s obvodem kmene 350 cm), uvádí se, že roste v blízkosti hrobu Švandy dudáka. Vítěz, který vzejde z tohoto regionálního kola, bude Strakonicko reprezentovat v celonárodním kole ankety v roce 2007.

Ekologicko - osvětový projekt Rok stromu

Cíle projektu, podmínky pro realizaci projektu.

Cyklus přednášek

V rámci roku stromu byl 15. a 16. června 2005 uspořádán cyklus přednášek.

Pozvánky zde:

Soutěž o nejhezčí (nejoriginálněji vyzdobený) vánoční strom

Vypsaní odborem životního prostředí MěÚ Strakonice.

Publikace o památných stromech

Město Strakonice ku příležitosti Dne stromů, který se v České republice slaví 20.10., vydalo publikaci s názvem „Památné stromy Strakonicka“. Jedná se o 24 pohlednic včetně doprovodného textu, perokresby a výřezu ze snímku mapy, vložených do kapsy s cyklomapou Strakonického regionu.

První 1000 ks publikace je neprodejných a jsou určeny pro obce, školy a jako informačně osvětový materiál. Pro velký zájem veřejnosti vyšla publikace v již druhém vydání. Tyto výtisky jsou prodejné v ceně pokrývající jejich náklady, a to za 50 Kč,- v Informačním centru Strakonice aj.

Věříme, že i Vás nová publikace osloví a přiměje k výletům do přírody a jejich návštěvě.

Pomozme lesu

Studenti pomáhali lesům

Soutěž mateřských škol strakonického regionu "Stromeček"

konané v rámci ekologicko osvětového projektu „ROK STROMU“,
o nejzajímavější aktivity se vztahem k přírodě a stromům.

Soutěž obcí strakonického regionu "Strom pro obec"

konané v rámci ekologicko osvětového projektu „ROK STROMU“,
o nejlépe udržovanou náves.

Dětská literární soutěž "Rok stromu"

vyhlášená Městem Strakonice, Městským úřadem Strakonice a Listy Strakonicka

Město Strakonice - město roku stromu

Ekologicko-osvětový projekt konaný pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka a starosty města Strakonice Ing. Pavla Vondryse.

Dětská pěvecká soutěž "Zpíváme stromu"

konaná pod záštitou zpěvačky paní Hanky Křížkové

Dětská výtvarná soutěž "Strom očima dítěte"

konaná pod záštitou pohádkového krále pana Zdeňka Trošky

Syndikovat obsah