Dětská výtvarná soutěž "Strom očima dítěte"

konaná pod záštitou pohádkového krále pana Zdeňka Trošky

Soutěž je určena dětem mateřských škol a základních škol regionu Strakonicka v kategoriích:

1. kolektivy dětí mateřských škol
2. 1.-2. třída základní školy
3. 3.-5. třída základní školy

Téma soutěže:

Každý soutěžící kolektiv či jednotlivec má za úkol výtvarně ztvárnit, a to libovolnou technikou na jakýkoliv formát, oblíbený strom ze svého okolí tak, jak si myslí, že by vypadal, kdyby rostl v pohádce.

Termín konání soutěže: od 1.10.2004 do 31.12.2004.

Zasílání prací:

Práce je nutno zasílat za celé třídní kolektivy, na adresu: Muzeum středního Pootaví, Na Dubovci 1, 386 01 Strakonice II., popř. osobně doručit po telefonické domluvě (kontakt Mgr. Jaroslava Mrůzková /383701271, Ing. Luděk Kalčík/383701271, Ing. Jaroslav Brůžek/383701317).

Označení prací:

Každé výtvarné dílko musí být řádně označeno: jménem, třídou a adresou školy. Neoznačené práce budou ze soutěže vyřazeny.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení bude probíhat v průběhu měsíce prosince 2004 a ledna 2005. Členové poroty jsou z řad zástupců sponzorů a zástupců vyhlašovatelů. Odborným garantem soutěže je Ing. Pavel Štěrba a Mgr. Karel Kupka.

Ocenění:

Soutěž je součástí ekologicko osvětového projektu ROK STROMU. Nejlepší dětská dílka budou vyhodnocena a odměněna lákavými cenami, v rámci pohádkového dopoledne, které se připravuje pro vítěze jednotlivých dětských soutěží. Oceněné výtvory budou vystaveny v průběhu roku 2005 v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, u příležitosti výstavy týkající se památných stromů regionu.

Skončila výtvarná soutěž

Od října do konce prosince probíhala pod záštitou jihočeského pohádkového krále pana Zdeňka Trošky dětská výtvarná soutěž „Strom očima dítěte“. Pohádkové stromy kreslily děti z mateřských a základních škol Strakonicka a Volyňska. Porota měla před sebou nesnadný úkol a z celkem 402 výtvarných dílek vybrala zcela anonymně vítěze jednotlivých kategorií 9.2.2005.

Porota ve složení:
Ing. Pavel Vondrys, Mgr. Karel Kupka, Ing. Pavel Štěrba, Ing. Petr Kunce, p. Miluše Vacková, p. Eliška Čadková, Mgr. Jaroslava Mrůzková, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Luděk Kalčík

Výsledky:

I. kategorie - děti mateřských škol

1.místo - Eliška Niebauerová, MŠ Šumavská, Strakonice
2.místo - Vendulka Vrbová, MŠ Lidická, Strakonice
3.místo - kolektiv dětí MŠ Čtyřlístek, Strakonice
4.místo - kolektiv dětí MŠ Katovice
5.místo - Deniska Matoušková, MŠ Šumavská, Strakonice

II. kategorie - děti prvních a druhých tříd základních škol

1. místo - Jan Pešout, ZŠ Povážská - ul. Lidická, Strakonice
2. místo - Lukáš Soucha, ZŠ Dukelská, Strakonice
3. místo - kolektiv dětí 1.A. při ZŠ Dukelská, Strakonice
4. místo - kolektiv dětí 1.D. při ZŠ Dukelská, Strakonice
5. místo - Klára Sedlecká, Z'S Dukelská, Strakonice

III.kategorie - děti třetích až pátých tříd základních škol

1. místo - kolektiv dětí 3.A. při zŠ Povážská, Strakonice
2. místo - Kristýna Rejžková, ZŠ Dukelská, Strakonice
3. místo - Václav Mareš, ZŠ Dukelská, Strakonice
4.-5. místo - Kristýna Šmídová, ZŠ Jiřího z Poděbrad, Strakonice, Simona Markovcová, ZŠ Volyně

IV. kategorie - děti speciálních škol

1. místo - Emil Irdza, SŠ Strakonice
2. místo - Patricie Bledá, SŠ Strakonice
3. místo - Kateřina Kahudová, SŠ Strakonice
4. místo - Patrik Sivák, SŠ Strakonice
5. místo - Olga Kunová, SŠ Strakonice