2007 Rozkvetlá okna

Vyhodnocení soutěže rozkvetlá okna Strakonic 2007

V pondělí 28. 1. 2008 se sešla komise hodnotící soutěž

Rozkvetlá okna Strakonic.

Měla před sebou nelehký úkol objektivně zhodnotit na 70 soutěžních oken, které do soutěže přihlásili sami majitelé. Do soutěže byla zařazena pouze okna přihlášená včas a v řádném termínu.

Soutěž Rozkvetlá okna Strakonic 2007

MĚSTO STRAKONICE a MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE vyhlašují pro občany městských částí Strakonic – Strakonice I, Strakonice II, Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Střela a Virt druhý ročník soutěže ve zdobení oken „ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC “

Syndikovat obsah