Vyhodnocení soutěže rozkvetlá okna Strakonic 2007

V pondělí 28. 1. 2008 se sešla komise hodnotící soutěž

Rozkvetlá okna Strakonic.

Měla před sebou nelehký úkol objektivně zhodnotit na 70 soutěžních oken, které do soutěže přihlásili sami majitelé. Do soutěže byla zařazena pouze okna přihlášená včas a v řádném termínu.

Výsledné pořadí uvádíme níže:

Kategorie – okna bytových domů (celkem uděleno 6 cen):

1. místo: Jana Kvardová, Zahradní
1. místo: Miluše Ouředníková, Mírová

2. místo: Jiří Vácha, Písecká
2. místo: Hana Samková, Palackého náměstí

3. místo: Monika Řeřábková, Stavbařů
3. místo: Marie Rybáková, Mírová

Kategorie – okna rodinných domů (celkem uděleno 9 cen):

1. místo: Jana Šťastná, Palackého náměstí
1. místo: Magdalena Halounová, Ptákovická
1. místo: Dagmar Nováková, Ptákovická

2. místo: Miroslava Zronková, Podsrpenská
2. místo: Emílie Vokáčová, Jiřina Vokáčová, Šumavská
2. místo: Petra Rùthová, Podsrpenská

3. místo: Jiřina Hochová, Starý Dražejov
3. místo: Anežka Žáčková, Hallova
3. místo: Jaroslava Staňková, Ptákovická

Blahopřejeme majitelům vítězných oken a děkujeme spoluobčanům za
vstřícný přístup a snahu činit naše město krásnějším.

Současně upozorňujeme, že bude vyhlášen nový ročník soutěže Rozkvetlá okna Strakonic 2008 opět s hodnotnými cenami.

Mgr. Jaroslava Mrůzková, koordinátorka PZM a MA21