2020 Putování chráněnou krajinou

10. Přírodní památka Smyslov a PP Kadovský viklan aneb Mokrosuchou loukou do Kamenného království…


PP Smyslov
výměra: 6,67 ha
katastrální území: Pole
nadmořská výška: 460 – 464 m n.m.
vyhlášení: 1990

PP Kadovský viklan
výměra: 0,12 ha
katastrální území: Kadov u Blatné
nadmořská výška: 506 – 508 m n.m.
vyhlášení: 1985

„Od tohoto ptačího království jdeme polní cestou k Poli, vesnici s překrásnou renesanční tvrzí, jež se bělá svými bohatými štíty. Na okolních kamenitých drahách se odbývaly „kočičí sněmy“ a podle vyprávění starých lidí nebývalo prý radno dostat se do blízkosti tohoto sněmování, skýtajícího chodcům mnohá nebezpečí. Zanedlouho spatříme siluetu Kadova s kostelní bání a neogotickou hrobkou bývalých majitelů lnářského panství, baronů z Lilgenau, kterou zastiňuje architektonickým půvabem renesanční štít staré tvrze Řesanických z Kadova, přestavěné na sýpku.“ (L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 41-42)

9. Přírodní památka Nový rybník u Lnář a Pastvina u Zahorčic aneb Probuzení lásky k domácímu kraji…


PP Nový rybník
výměra: 34,40 ha
katastrální území: Lnáře
nadmořská výška: 459 – 461 m n.m.
vyhlášení: 1933

PP Pastvina u Zahorčic
výměra: 1,60 ha
katastrální území: Zahorčice u Lnář
nadmořská výška: 489 – 491 m n.m.
vyhlášení: 1985

„Procházím lesem k Novému rybníku, známému ornitologům pod jménem Ostrov racků, který je jejich největším soustředištěm. Toto kamenité a bažinaté místo hostí kromě racků i některé druhy kachen a malých roháčů, o nichž je známo, že svá nápadně bílá vajíčka přikrývají trávou před blížícím se nebezpečím. Racčí pípání tu můžeme slyšet už v polovině března a netrvá dlouho, kdy hnízdo vedle hnízda se se hemží malinkými racky, jimž stačí den života, aby se mohli samostatně pustit na vodu. Jednou ročně zde provádějí pracovníci ornitologického oddělení Národního muzea kroužkování racků…“(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 41)

8. Přírodní památka Blatná a PP Závišínský potok aneb Zlaté písky Podbrdí…


PP Blatná
výměra: 43,87,6 ha
katastrální území: Blatná
nadmořská výška: 440 m n.m.
vyhlášení: 2013

PP Závišínský potok
výměra: 7,6 ha
katastrální území: Újezdec, Tisov
nadmořská výška: 500 – 495 m n.m.
vyhlášení: 2015

„Miloval jste stromy, zušlechtil zámecký park, zřídiv v něm umělou jeskyni a skály, které tam možno spatřit podnes. Věřte, nevymyslil jsem si setkání s ohromným broukem roháčem na dřevěném můstku, vedoucím k parku, ale řekněte sami, proč právě se mi zjevil při purkyňovském vzpomínání a proč při pohledu na osamělý prastarý dub, rozehraný prvními krůpějemi teplého letního deště, mne z ničeho nic napadlo vypočítat množství vody zachycené v jeho listoví.. “
( L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 37)

7. Přírodní památka Pastvina u Přešťovic a PP Velký Potočný rybník aneb Vápence jsou nejlepší …


PP Pastvina u Přešťovic
výměra: 1,34 ha 38,87 ha
katastrální území: Rovná u Strakonic
nadmořská výška: 398 - 430 m n.m.
vyhlášení: 1985

PP Velký Potočný rybník
výměra: 38,87 ha
katastrální území: Staré Kestřany
nadmořská výška: 378 – 380 m n.m.
vyhlášení: 1986
„Nezapomenutelná je pro mě večerní návštěva přešťovické pravěké osady a jejího pohřebiště. Stojíme ne návrší. Přes prastarý brod dole šumí Otava, na jejíž nahé paži se leskne spona luny a z úvalu „jako nebožtíci vstávají mlhy“. Na nejvyšším pahorečku se tyčí vysokánská divizna. To je kultovní pahorek, na němž obyvatelé, snad keltského původu spalovali své mrtvé. Rosa už kráčí metlicemi, slyšíš krok vracejících se stád a tam, v nedohlednu kužele dýmu z dálky předou hebký len ticha.“ ( Ladislav Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 290 )

6. Přírodní památka Tůně u Hajské a PP Štěkeň aneb Zlaté písky starého mocnářství …


PP Tůně u Hajské
výměra: 6,38 ha
katastrální území: Hajská
nadmořská výška: 386 - 388 m n.m.
vyhlášení: 1985

PP Štěkeň
výměra: 6,02 ha
katastrální území: Štěkeň
nadmořská výška: 400 m n. m.
vyhlášení: 2014

„Na hudbu Z českých luhů a hájů myslíme u řeky Otavy, kde metlice potichu šelestí na „hrabatech“ dávných rýžovišť a proutek husopasčin kreslí do modra nebes kradmé obrazy snů… Za humny prozkoumává několik kulturních vrstev a odpadových jam. Trochu zčernalé prsti, popelu, děr po ztrouchnivělých dřevěných kůlech – ale on už ti kreslí na kus novin přesnou konstrukci chaty, zaniknuvší požárem…Když kolem celého parku rozkvetou šeříky, rozevře se od balustrády nádherný pohled na „luznou Štěkeň“ s pozadím píseckých Hůrek nad Putimí, na aleje větrolamů v lukách od Nových Kestřan až k Sudoměři… “ ( Ladislav Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 248, 283, 290, )

5. Přírodní památka Svaté Pole a PP Kozlovská stráň aneb V samém srdci Prácheňska…


PP Svaté Pole
výměra: 3,50 ha
katastrální území: Svaté Pole u Horažďovic
nadmořská výška: 475 - 515 m n.m. 2007

PP Kozlovská stráň
výměra: 1,32 ha
katastrální území: Kozlov nad Otavou
nadmořská výška: 414 – 425m n.m.
vyhlášení: 2011

„Kterými asi slovy bychom se dorozuměli s prvními příchozími, kteří za hliněnými valy sroubili na této výšině první hradisko, aby ochránili před vpádem některého z nepřátelských kmenů své ženy a stáda… Na školním dvorku v Hejné jsem konečně poznal srdečník in natura, když mi jej tam ukázal jeden z nejlepších znalců pošumavské flóry, ředitel Josef Vaněček... Jdouce dál podle řeky, míjíme přívozy, pastevce, rybáře i naháče a pěšinou pod strohými skalnatými stráněmi doputujeme ke kozlovskému jezu…“ ( Ladislav Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 249, 251 a 257 )

4. Přírodní památka Bavorovská stráň a PP Malý Ústavní rybník aneb Na břehu Blanice…


PP Bavorovská stráň
výměra: 0,74 ha
katastrální území: Bavorov
nadmořská výška: 418 - 438 m n.m.
vyhlášení: 1996 1990

PP Malý Ústavní rybník
výměra: 2,11 ha
katastrální území: Vodňany
nadmořská výška: 395 – 396 m n.m.

„Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych Ti hubičku na obě strany. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám Ti, má milá, ani jedinou.“ Tato krajová písnička mě provázela od Strunkovic do Bavorova. Bílá věž gotického chrámu Nanebevzetí Panny Marie i celá stavba se odráží od temného pozadí vodňanských hor a působí nad skromnými střechami městečka opravdu majestátně.“ ( Ladislav Stehlík, Země zamyšlená II, 1986, s.75 )

3. Přírodní památka Chvalšovické pastviny, PP Onšovice-Mlýny aneb Mezi peklem a mravenci…


PP Chvalšovické pastviny
výměra: 4,54 ha
katastrální území: Chvalšovice
nadmořská výška: 663-687 m n.m.
vyhlášení: 1990

PP Onšovice-Mlýny
výměra: 23,1 ha
katastrální území: Onšovice
nadmořská výška: 615-590 m n.m.
vyhlášení: 2014

„Potkával jsem v lukách družstevnice, dohánějící zpožděnou práci v senách, a zastavil se i na pastvách s drobnými zemědělci, z nichž jeden, bývalý světák, si posteskl po starém rušném životě, kdy „člověk viděl kus světa a vydělal si fůru peněz“. Vyprávěl mi o cirkusáckém životě a cizích městech, o svých veselých příhodách a muzikantství, vzpomněl i Bassova románu, který je velmi oceňován právě tady. S podobným vyprávěním jsem se tu setkal častokráte a všechna byla laděna na jednu tóninu…“ Ladislav Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.224 )

2. Přírodní památka Na Opukách, Přírodní památka Na Vysokém aneb Opukově vápencové Podlesí…


PP Na Opukách
výměra: 35,5 ha
katastrální území: Zechovice, Nišovice
nadmořská výška: 524-592 m n.m.
vyhlášení: 1996


PP Na Vysokém
výměra: 0,48 ha
katastrální území: Krušlov
nadmořská výška: 703-710 m n.m.
vyhlášení: 1990

„Zechovická náves tvoří nejpůvabnější kulisu, jakou jsem v kraji viděl. Zdejší štíty a vjezdy mají všechny atributy lidových architektur vlachobřezského Jakuba Bursy, jejichž poznávacím znamením jsou empírové sloupky a symbol božího oka… Vpodvečer jsem potkával samé pasáky, stáda kraviček na rozsáhlých drahách, potom vedla cesta stále do kopce až k Nahořanům, odkud jsem na severní stranu pozdravil Třemšín a z jihovýchodního obzoru kynul svou zříceninou hrad Helfenburk.“(Ladislav Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.218 a 224 )

1. Národní přírodní památka Rovná u Rovné a Přírodní památka Sedlina u Rovné aneb Skoro nikde jinde…


NPP Rovná
výměra: 2,16 ha
katastrální území: Rovná u Strakonic
nadmořská výška: 416 – 418 m n.m.
vyhlášení: 1972


PP Sedlina
výměra: 6,96 ha
katastrální území: Rovná u Strakonic
nadmořská výška: 438 – 483 m.n.m
vyhlášení: 1985

„V trávě pod duby na hrázi rybníka se pásly krávy, do vody sjela z hráze užovka a nad svítivou hladinou přelétly mořské vlaštovky, k nerozeznání podobné rackům. Čistá průhledná voda, zčeřovaná vánkem za střídání světel a stínů pospíchajících mračen, voněla puškvorcem a výdechem lučních rákosin.“(Ladislav Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.276 )

0. Brány chráněné krajiny se otevírají…

Nekonečně inspirativní jihočeská krajina…Slavní čeští romanopisci, básníci, malíři, dramatici, filmaři i vědci ji vzali za svou a zobrazili ve svých dílech, ke kterým se neustále vracíme a čerpáme z nich poučení do dnešního komplikovaného života. Ale krajina našeho regionu nesloužila pouze jako inspirace umělců a vědců. Nedotčeností těžkým průmyslem a industrializací se v ní stále zachovala přírodně krajinářsky nesmírně cenná místa. Ta nejkrásnější v podobě chráněných území, přírodních rezervací, která jsme prošlapali v minulém roce a přírodních památek, která prošlapeme v roce letošním. V deseti putováních se opět vydáme krajinou „země zamyšlené“, Prácheňskem, abychom ji viděli očima ochrany přírody, občas v souvislostech s putováními předchozími. Protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Můžeme být rádi, že výsledkem je harmonická jihočeská krajina, kterou nám závidí s nadsázkou celý svět.

Opět ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho „Země zamyšlené“, se projdeme Strakonickem, Blatenskem i Vodňanskem, abychom potkali kouzelné přírodní scenerie, chráněné rostliny a živočichy.

Poznáme, že malebnost a krása naší krajiny není věci samozřejmou, ale mimo jiné také výsledkem nikdy nekončící práce ochrany přírody. Ochrany, která není neomylná, dá se i zneužívat a současná materialistická a sobecká společnost jí klade do cesty mnoho překážek nástrah. Brány chráněné krajiny pro poznání přírodních památek se právě otevírají…

Strakonice, 12.2.2020

Syndikovat obsah