2008 Od pramene k ústí aneb říčky potoky

Soutěž “Od pramene k ústí aneb Řeky, říčky, potoky Země zamyšlené 2008.“


Uběhl rok a po dobu deseti týdnů se znovu budeme potkávat se „živou“ vodou, tentokráte však již spoutanou břehy řek, říček a potoků. Navštívíme deset nejvýznamnějších vodních toků Strakonicka, Blatenska a Vodňanska, každé od místa zrození až k místu splynutí s jinými vodami. Nepůjde o putování suchopárná. I řeky, říčky a potoky mají své osudy, své příběhy, své starosti, problémy i radosti. Pokusíme se do nich nahlédnout, s vědomím, že tomu, kdo se umí dívat a naslouchat, dovedou zdánlivě jednotvárně ubíhající vlnky vyprávět i obyčejné věci neobyčejným způsobem …

10. Soutěž "Zorkovický potok aneb Bylo nebylo, dávno tomu…"


(k.ú. Milejovice, Kuřimany, Sudkovice, Třešovice, Zorkovice, Jinín, Čejetice)

„Ptaje se po místních znamenitostech, vyzvěděl jsem, že nebudu zklamán, navštívím-li Dobrou Vodu. Stoupal jsem k lesu, odkud se rozevřel nádherný rozhled do širokého kraje. Je možno přehlédnout značnou část otavského údolí až za Katovickou horu, dýmavé Strakonice, vrchy nad Jinínem i jihozápadní obzor, zavrcholený Ostrým.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.219)

9. Soutěž "Volyňka řeka (2.část) aneb Tam v zátočině je naše chajda malá…"


(k.ú. Malenice, Černětice, Nišovice, Volyně, Němětice, Strunkovice nad Volyňkou, Radošovice, Strakonice, Mutěnice)

„Strohý obrys Boubína vedl mne jižně Strakonic po vlnách kopců drsnatou, málomluvnou krajinou k Volyni. Dole pod olšemi přeskakovala voda hladké kamení, měníc se co chvíli ve vymrštěný pstruží hřbet a na žitných políčkách plál z prořídlého nízkého obilí chuďoučký planý mák.
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.213)

8. Soutěž "Volyňka řeka (1.část) aneb Na Šumavě je dolina…"


(k.ú. Vimperk, Sudslavice, Bohumilice, Čkyně, Lčovice)

„Když jsem připutoval do Čkyně, přivítala mě rozpěněná a rozlitá Volyňka, která v čase povodní je k nepoznání: strhává lávky, podemílá stavení, zaplavuje sklepy, odnáší dříví, senné kopky i zvířata, a na lukách dovede udělat takovou spoušť, že ji staří právem nazývali Třeštilkou.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.223)

7. Soutěž "Peklov potok aneb Elce pelce do pekelce"


(k.ú. Vacov, Zálesí, Chvalšovice, Dřešín, Čestice, Střídka, Nihošovice, Němětice)

„Západy slunce mají v této krajině barvu zlatou a zelenavou s nafialovělými obzory, s hnědavou tichostí polí, vonějí rosami luk a vůní pokoseného jetele, kdy lesa na chvilku zapomenou šumět, brázdy dýchat a kužele dýmů nad komíny vesnických chalup předou tkanivo vyprávění, slýchaného za černých hodinek u praskajících kamen.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.219)

6. Soutěž "Otava řeka (2. část) aneb Plavali plavci …."


(k.ú. Čepice, Žichovice, Velké Hydčice, Horažďovice, Střelské Hoštice, Poříčí, Strakonice, Slaník, Štěkeň, Čejetice, Kestřany, Písek, Zvíkov)

„Večer na březích řeky patří milencům a rybářům, k oběma si můžeme přimyslit chvíle pozasněnosti a voňavých olšových stínů. V ten čas silueta hradu ztemní proti nazlátlému nebi, zezlátnou i vlnky pospíchající řeky a na starém přístavišti vorů, bývalém „holcplacu“ zlíbezní stromy do poezie corotovských obrazů. Nechme uplývat řeku až někam pod Zvíkov a vydejme se po hřebeni kopců na obhlídky jiné...“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 273)

5. Soutěž "Otava řeka (1. část) aneb Zasviť mi ty slunko zlaté.."


(k.ú. Kvilda, Modrava, Čeňkova Pila, Rejštějn, Annín, Dlouhá Ves, Sušice)

„Z pravé strany strměl Svatobor, zleva pospíchala řeka Otava čisťounkým parkem V luhu a já nevnímal nic než měkkou otavní zeleň luk, prosvítající kmeny zvláštní pozastřenou zelení pod průsvitnými nebesy, která nás tolik dojímá na obrazech Corotových. Je tu mýtus pravěkých hradišť a stará rýžoviště na březích Otavy, románské svatyně i sesuté štoly z dob středověkého dobývání zlata..“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 131)

4. Soutěž "Kolčava říčka aneb Od Kůstrého ke Kůstrému"


(k.ú. Strašín, Soběšice, Strašice, Zvotoky, Škůdra, Tažovice, Volenice, Štěchovice, Novosedly, Katovice)

„Život učitelského chlapce se v ničem nelišil od života ostatních venkovských dětí. I v jeho kapsách by jste nalezli provázek s udicí, přichystanou pro lov okounů v potoce Kolčavce, jako ony pociťoval trnutí strachu při večerních výpravách za lusky. Později vodil své hosty údolím Kolčavky a ukazoval jim vrchy a lesy se starobylými jmény: Vraník, Kůstrý, Na Lipici, Boží kámen…“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.105)

3. Soutěž "Cehnický potok aneb Kdož sú boží bojovníci"


(k.ú. Skály, Kváskovice, Paračov, Cehnice, Mladějovice, Sudoměř)

„Nevidíte nad hladinami dvou rybníků k nebi vztyčenou kamennou postavu? Tvář je soustředěna v úporném přemýšlení, ruka s velitelským palcátem strnula vyčkávavě v rozmyslné nehybnosti. Mračna, ještě plna březnového sněhu, valí se nízko nad zemí ze všech stran, jako by chtěla zavalit i nečetný zástup, který se zde mlčky zastavil…“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.293

2. Soutěž "Březový potok aneb Ecce homo"


(k.ú. Pačejov, Jetenovice, Velký Bor, Svéradice, Babín, Horažďovice, Střelské Hoštice, Dolní Poříčí, Katovice)

„Bohumil (Bohumil Ullrych /1893-1948/ významný jihočeský malíř, přítel L. Stehlíka) chodíval nejraději s panem učitelem na lov ryb a raků do potoka Rachače pod Kátouckou horu. Tehdy ještě zněla vesnice písní cepů dlouho do vánoc a z chalup voníval chléb. Od dětství poznával tak důvěrně celý barvitý život staré vsi, její zvyklosti a ustálený řád, který se v jádře neměnil do první světové války.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.108)

1. Soutěž "Brložský potok aneb Nemelem, nemelem"


(k.ú. Záboří, Bratronice, Nahošín, Doubravice, Lažany, Sedlice, Rojice, Velká Turná, Malá Turná, Petrovice, Podolí, Brusy, Dobev, Kestřany)

„Pod kůrkovou střechou bývalého mlýnu Kabelíku tušíme nápověď renesančního sgrafita a na štítové zdi zašlý, rumělkou psaný nápis, jehož význam říká: Cokoli konáš, konej dobře a mysli na konec. A ještě kus cesty pojďme mezi sosnami a spatříme balkón s balustrádou mlýna Pilského, v jehož šalandě prý vznikla známá píseň „Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlejn“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 85)

Syndikovat obsah