Soutěž “Od pramene k ústí aneb Řeky, říčky, potoky Země zamyšlené 2008.“


Uběhl rok a po dobu deseti týdnů se znovu budeme potkávat se „živou“ vodou, tentokráte však již spoutanou břehy řek, říček a potoků. Navštívíme deset nejvýznamnějších vodních toků Strakonicka, Blatenska a Vodňanska, každé od místa zrození až k místu splynutí s jinými vodami. Nepůjde o putování suchopárná. I řeky, říčky a potoky mají své osudy, své příběhy, své starosti, problémy i radosti. Pokusíme se do nich nahlédnout, s vědomím, že tomu, kdo se umí dívat a naslouchat, dovedou zdánlivě jednotvárně ubíhající vlnky vyprávět i obyčejné věci neobyčejným způsobem …

„Tady se mohl malíř dosyta vynadívat na nazlátlou oblohu nad Slaníkem před západy slunce, které později mění řeku Otavu v sytě červenou stuhu. Tady křeše jitřní slunce z modra vln oslnivé, stříbrné jiskry, zatímco v tůních tmí se stín nahořklých olší s nepohnutými postavami rybářů. Od bělidla bzučí hovor pradlen, z koupaliště stříká dětský smích. Jinak je tu voňavé, průzračné, zelenavé ticho…“
(Ladislav Stehlík, Země zamyšlená, 1. díl, 1985, s. 112)

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, ve spolupráci s MěÚ Blatná, odborem ŽP, MěÚ Vodňany, odborem ŽP a Strakonickým deníkem, pořádá v měsících březen až květen soutěž s ekologickou tematikou pro školy i pro veřejnost

“Od pramene k ústí aneb Řeky, říčky, potoky Země zamyšlené 2008.“

Každé úterý, s počátkem 11. března 2008 a s ukončením v úterý 13. května 2008, budou na webu MěÚ Strakonice (www. mu-st.cz) a ve Strakonickém deníku vycházet reportáže (celkem 10), představující významné a významnější vodní toky Strakonicka, Blatenska a Vodňanska od jejich pramene a ž k vyústění. Ve stručnosti budou uvedeny jejich základní údaje, charakteristika a s nimi spojené zajímavosti, vše ve formě odpovídající vzdělání žáků druhého stupně základních škol, přičemž průvodcem se stane, stejně jako v minulých letech, básník “Země zamyšlené”, Ladislav Stehlík.

Závěr reportáže budou tvořit soutěžní otázky, zaměřené na přírodu a na kulturně-historické souvislosti k danému tématu.

Odpovědi z úterý pak bude nutno vždy do úterý příštího týdne doručit elektronickou poštou na adresu miroslav.sobr@mu-st.cz, písemně do INFOCENTRA Strakonice nebo do redakce Strakonického deníku a dojde k vyhodnocení a k vyhlášení výherců.

Soutěž je vedena v samostatné linii pro základní školy a v samostatné linii pro veřejnost, takže se jí může zúčastnit kterákoli fyzická osoba.

Po skončení desátého dílu dojde 20. května 2008 k celkovému vyhodnocení došlých odpovědí a k vyhlášení nejlepších třídních kolektivů, přičemž při stejném počtu správných odpovědí bude provedeno oficiální losování.

Po zkušenostech z minulých let se soutěže může zúčastnit buďto škola jako celek nebo i jednotlivé třídní kolektivy. Pokud se za školu zúčastní třídní kolektivy, budou v rámci soutěže posuzovány samostatně, ale do případného losování o nejlepší školy regionu bude nasazen pouze třídní kolektiv v rámci té které školy nejlepší (při rovnosti bodů mezi třídními kolektivy jedné školy bude opět rozhodovat losování).

Odměnou školám budou věcné ceny a pro školy na prvním a druhém místě ve strakonickém regionu a pro vítěznou školu v regionu Blatensko a vítěznou školu v regionu Vodňansko, dvoudenní zájezd do Krkonoš a Podkrkonoší, s hlavním cílem, navštívení pramene Labe.

Bližší informace :

Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí

Tel. 383 701 308, 606 669 920
Mail : miroslav.sobr@mu-st.cz