2019 Strakonice kvetou

Výsledky soutěže Strakonice kvetou 2019

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 18 soutěžících. V internetovém hlasování veřejnost vybrala 3 vítězné fotografie: na 1. místě skončila Kateřina Rabová se soutěžní fotografií č. 10, 2. místo obsadila Lada Kůsová s číslem fotografie 3 a ze 3. místa se radovala Erika Krupková s číslem 1.

Podle umístění předal starosta města vítězům odměny ve výši 3 000 Kč, 2 000 Kč a 1 000 Kč. Všichni zúčastnění obdrželi pozornost od Technických služeb Strakonice, s. r. o. a patří jim poděkování od města Strakonice.

Internetové hlasování v soutěži Strakonice kvetou 2019

Město Strakonice vyhlašuje soutěž Strakonice kvetou.
1. Hodnocení květinové výzdoby v podobě internetového hlasování probíhá od 16. září do 30. září 2019.

2. Fotogalerie všech přihlášených fotografií pro internetové hlasování je umístěna na www.souteze.strakonice.eu. Každé fotografii je přiděleno pořadové číslo, které použijete k identifikaci fotografie na anketním lístku.

3. Do polí pod obrázky vyplňte čísla 3 fotografií, kterým dáváte svůj hlas. Hlasovací lístek s vyšším nebo nižším počtem vybraných fotografií nežli tři bude neplatný. Neplatný je také hlasovací lístek, kde je víckrát vyplněno stejné číslo.

4. Následně doplňte své jméno, příjmení a e-mail.

5. Nejlepší první tři soutěžící budou finančně odměněni (první místo 3 000 Kč, druhé místo 2 000 Kč, třetí místo 1 000 Kč). Každý přihlášený obdrží dárek z městského zahradnictví jako poděkování za účast v soutěži.

6. S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na stránkách www.strakonice.eu, www.souteze.strakonice.eu a ve Zpravodaji města. Výherci budou o výhře vyrozuměni.

Více informací poskytne:

MěÚ Strakonice
Odbor školství a cestovního ruchu
Bc. Martina Dubová
tel. 383 700 847, mobil 724 848 538
e-mail: martina.dubova@mu-st.cz
https://www.facebook.com/strakonice.eu/

Strakonice kvetou 2019 - soutěž


Město navázalo na tradici soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu a vyhlásilo oblíbenou soutěž Strakonice kvetou. Zapojit se může každý, kdo svými květinami zkrášluje své okolí.

Podmínky a pravidla

1. Soutěž je zaměřena na květinovou výzdobu oken, domů, výloh, balkonů a předzahrádek města Strakonice.

Syndikovat obsah