Internetové hlasování v soutěži Strakonice kvetou 2019

Tento formulář je uzavřený.

Město Strakonice vyhlašuje soutěž Strakonice kvetou.
1. Hodnocení květinové výzdoby v podobě internetového hlasování probíhá od 16. září do 30. září 2019.

2. Fotogalerie všech přihlášených fotografií pro internetové hlasování je umístěna na www.souteze.strakonice.eu. Každé fotografii je přiděleno pořadové číslo, které použijete k identifikaci fotografie na anketním lístku.

3. Do polí pod obrázky vyplňte čísla 3 fotografií, kterým dáváte svůj hlas. Hlasovací lístek s vyšším nebo nižším počtem vybraných fotografií nežli tři bude neplatný. Neplatný je také hlasovací lístek, kde je víckrát vyplněno stejné číslo.

4. Následně doplňte své jméno, příjmení a e-mail.

5. Nejlepší první tři soutěžící budou finančně odměněni (první místo 3 000 Kč, druhé místo 2 000 Kč, třetí místo 1 000 Kč). Každý přihlášený obdrží dárek z městského zahradnictví jako poděkování za účast v soutěži.

6. S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na stránkách www.strakonice.eu, www.souteze.strakonice.eu a ve Zpravodaji města. Výherci budou o výhře vyrozuměni.

Více informací poskytne:

MěÚ Strakonice
Odbor školství a cestovního ruchu
Bc. Martina Dubová
tel. 383 700 847, mobil 724 848 538
e-mail: martina.dubova@mu-st.cz
https://www.facebook.com/strakonice.eu/