Strakonice kvetou 2019 - soutěž


Město navázalo na tradici soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu a vyhlásilo oblíbenou soutěž Strakonice kvetou. Zapojit se může každý, kdo svými květinami zkrášluje své okolí.

Podmínky a pravidla

1. Soutěž je zaměřena na květinovou výzdobu oken, domů, výloh, balkonů a předzahrádek města Strakonice.

2. Přihlásit se můžete elektronickým zasláním fotografií s květinovou výzdobou včetně kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail) na adresu: martina.dubova@mu-st.cz v termínu od 1. 6.-13. 9. 2019. Zasílejte celkem dvě fotografie, celkový pohled pro určení lokality (např. celý dům, určeno pro hodnoticí komisi, nebude zveřejněno) a detailní záběr (např. záběr na konkrétní okno nebo balkon, ke zveřejnění, pouhé detaily květenství neodpovídají zadání soutěže). Soutěžní výzdoba musí být viditelná z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa.

3. Hodnocení květinové výzdoby bude probíhat v podobě internetového hlasování od 16. do 30. září 2019.

4. Fotogalerie všech přihlášených fotografií pro internetové hlasování bude umístěna na www.souteze.strakonice.eu. Každé fotografii bude přiděleno pořadové číslo, které použijete k identifikaci fotografie na anketním lístku. Hodnocení bude probíhat tak, že hlasující vyplní do elektronického anketního lístku čísla tří různých fotografií s nejhezčí květinovou výzdobou. Následně doplní své jméno, příjmení a e-mail. S vyšším nebo nižším počtem čísel než-li tři a bez jména a příjmení bude hlasovací lístek neplatný.

5. První tři soutěžící budou finančně odměněni (první místo 3 000 Kč, druhé místo 2 000 Kč, třetí místo 1 000 Kč). Každý přihlášený obdrží dárek z městského zahradnictví jako poděkování za účast v soutěži, který si bude možno vyzvednout v době úředních hodin na odboru školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, kancelář č. 3201.

6. Oznámení o zpracování osobních údajů podle čl. 13 GDPR za účelem zapojení se do soutěže Strakonice kvetou je založeno na webové stránce města Strakonice www.strakonice.eu.

7. S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na stránkách www.strakonice.eu, www.souteze.strakonice.eu a ve Zpravodaji města. Výherci budou o výhře vyrozuměni.

8. Partnerem soutěže jsou Technické služby Strakonice, s. r. o.

Více informací poskytne:
MěÚ Strakonice
Odbor školství a cestovního ruchu
Bc. Martina Dubová
tel. 383 700 847, mobil 724 848 538
e-mail: martina.dubova@mu-st.cz
https://www.facebook.com/strakonice.eu/