Soutěž: Závěrečné vyhodnocení

Správné odpovědi a výherci na otázky 9. a 10. dílu:
9.1. Trampské osady např. Ztracenka, Askalona na Vltavě (v řeči trampů Velká řeka), Tornádo, Údolí hvězd na Berounce (Stará řeka), Toronto, Hurikán na Sázavě (Zlatá řeka).
9.2. Normální průtok vody na soutoku ve Strakonicích: Otava asi 25m3, Volyňka asi 3 m3 , při povodni v srpnu 2002 Otava asi 400 m3 a Volyňka asi 180 m3.

10.1. a 10.2. Podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se chráněné rostliny a živočichové dělí na druhy ohrožené (např. čáp bílý, veverka obecná), silně ohrožené (např. vydra říční, sova pálená) a kriticky ohrožené (např. bobr evropský, bukač velký).

Pandu velkou má ve znaku Světový fond divočiny (WWF), mezinárodní nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody

Výherci 9. kola:
Knihu Toulavá kamera V., tričko,hrneček a samolepky s logem soutěže obdrží tercie Gymnázium Strakonice,
tričko, hrnek a samolepky s logem soutěže Marie Zídková, Vimperk a sekunda Gymnázia Strakonice

Výherci 10. kola:
Knihu Toulavá kamera V., tričko, hrneček a samolepky s logem soutěže získává ZŠ Poděbradova (6.A a 8.A),
tričko, hrnek a samolepky s logem soutěže ZŠ Volenice a ZŠ Povážská 7.B

Ceny nutno vyzvednout na MěÚ Strakonice, odbor ŽP, Smetanova ul. (bývalý okresní úřad), 3. patro, kancelář č.57, Ing. Šobr

Výherci soutěže třídních kolektivů o dvoudenní tematický zájezd do Krkonoš k pramenům Labe:

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 třídních kolektivů z celého bývalého okresu a protože kvalita odpovědí byla velmi vysoká, bylo nutno o výherci rozhodnout losem a tematického zájezdu se zúčastní:

Strakonicko : ZŠ Dukelská Strakonice a ZŠ Čestice
Blatensko: ZŠ TGM Blatná
Vodňansko: ZŠ Bavorovská Vodňany

MěÚ Strakonice, odbor ŽP tímto děkuje za účast všem účastníkům soutěže, nejen z řad školních kolektivů, ale i z řad čtenářské veřejnosti a těší se na setkání při dalších ročnících ekologických soutěží.

Za MěÚ Strakonice, odbor ŽP Ing. Miroslav Šobr, 19. května 2008