Soutěž mateřských škol strakonického regionu "Stromeček"

konané v rámci ekologicko osvětového projektu „ROK STROMU“,
o nejzajímavější aktivity se vztahem k přírodě a stromům.

Podmínky soutěže:

1. Úkolem soutěže je v rámci svých možností podpořit ekologicko osvětový projekt „ROK STROMU“ co nejzajímavějším způsobem, tzn. vytvářet v průběhu roku své vlastní aktivity, které by měly vztah ke stromům a přírodě jako takové.

2. Soutěž začíná 1.11.2004 a potrvá do 31.5.2005.

3. V průběhu měsíce června 2005 bude nezávislá komise hodnotit uskutečněné počiny jednotlivých mateřských škol (subjektů) podle jejich dodané prezentace.

4. Aby mohla komise zodpovědně rozhodovat, je nutné, aby každá školka vedla přehled uskutečněných aktivit v písemné podobě, popř. fotodokumentaci. Soupis akcí je nutno předložit na Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, nejpozději do 31.5.2005.

5. Prezentace jednotlivých aktivit při různých příležitostech je ponechána na samotném subjektu (př. zaměření vánočních besídek, výstavy zvířátek z plodů stromů apod.).

6. Vyhodnocená mateřská školka obdrží od vyhlašovatele hodnotnou věcnou cenu.