Ekologicko - osvětový projekt Rok stromu

Cíle projektu, podmínky pro realizaci projektu.

Cíl projektu

Zvýšení zájmu veřejnosti o životní prostředí prostřednictvím stromů. Podpora aktivit motivujících širokou veřejnost zapojit se aktivně do ochrany přírody, zkvalitňování životního prostředí a veřejného života vůbec. Zlepšování vztahů v místní komunitě a vytváření nových partnerství prostřednictvím spolupráce na jednotlivých akcích, jejichž ústředním motivem jsou stromy. Posílení společenského života místa. Vytvoření konkrétních výstupů ve formě vysazených stromů či zlepšení životního prostředí daného města a okolí, do jejichž realizace budou zapojeni místní obyvatelé.

Hlavní kritéria pro výběr realizátora

 • Plánované aktivity – jejich množství, různorodost, zaměření
 • Regionální rozsah projektu
 • Spektrum občanů, kterým jsou aktivity určeny
 • Zapojení školských zařízení
 • Soulad s krajskou koncepcí EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)
 • Tvůrčí i finanční účast dalších partnerů - nevládních organizací, místních samospráv, podnikatelů, místních médií apod.

Podmínky pro realizaci projektu

 • Oprávněnými žadateli jsou všechny obce na území ČR s minimální velikosti obce III. typu (tj. obce s rozšířenou působností)
 • Organizátor projektu se zavazuje průběžně a včas poskytovat Nadaci Partnersví informace o plánovaných aktivitách
 • Organizátor projektu se zavazuje při ukončení projektu uspořádat pro širokou veřejnost slavnostní, ekologicky zaměřenou akci, při které dojde k předání symbolického žezla nástupnickému městu
 • Organizátor projektu poskytne po jeho ukončení k nekomerčnímu využití kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotodokumentace, závěrečná zpráva)
 • Povinností organizátora projektu je informovat při jakékoliv propagaci a komunikaci o projektu (ve formě textové i grafické) o vyhlašovatelích projektu – městu Strakonice a programu Strom života Nadace Partnerství, jehož generálním partnerem je Skanska CZ a.s.
 • Organizátor projektu má právo užívat logo Rok stromu dle smluvně stanovených podmínek

Finanční prémie pro realizátora projektu je 50 000 Kč.

Bližší informace podá:

Mirka Drobílková, tel. 542 422 761, mirka.drobilkova@ecn.cz

Formulář žádosti:

PřílohaVelikost
zadost_rok_stromu.pdf90.77 KB