Dětská literární soutěž "Rok stromu"

vyhlášená Městem Strakonice, Městským úřadem Strakonice a Listy Strakonicka

Soutěž je určena dětem 5. – 9. tříd základních škol regionu Strakonicka v kategoriích

1. poezie
2. próza

Téma soutěže: V měsíci, který je zasvěcen konkrétnímu rodu stromu, napsat libovolný literární útvar v kategorii poezie nebo próza o tomto rodu stromu.

Říjnové kolo – věnováno lípě

Listopadové kolo – věnováno jilmu, buku

Prosincové kolo – věnováno borovici

Lednové kolo – věnováno jedli

Únorové kolo – věnováno smrku

Březnové kolo – věnováno bříze a topolu

Dubnové kolo – věnováno javoru a jasanu

Květnové kolo – věnováno jinanu a dubu

Formát literárního díla: maximálně A4

Termín konání soutěže: říjen 2004 – květen 2005

Zasílání prací:

Literární dílka je nutno doručit pouze na adresu Listy Strakonicka, Lidická 198, 386 01 Strakonice, a to osobně nebo prostřednictvím pošty.

Označení prací:

Každé literární dílo musí být označeno: jméno a příjmení autora, věk, škola, třída, kategorie. Neoznačené práce budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka jednotlivých kol:

1. následujícího měsíce (tj. lípa - 31.10.2004, jilm a buk - 30.11.2004, borovice - 31.12.2005, jedle - 31.1.2005, smrk - 28.2.2005, bříza a topol - 31.3.2005, javor a jasan - 30.4.2005, jinan a dub - 31.5.2005).

Vyhodnocení:

Hodnotící komise složená se zástupců Listů Strakonicka a Městského úřadu Strakonice každý měsíc vyhodnotí nejlepší práce, které pak postoupí do finále. Nejlepší práce jednotlivých kol budou uveřejňovány v Listech Strakonicka a jejich autoři obdrží věcné ceny.

V červnu 2005 pak proběhne finále literární soutěže.

Ocenění:

Soutěž je součástí ekologicko osvětového projektu ROK STROMU. Nejlepší literární díla budou vyhodnocena a odměněna lákavými cenami. Nejlepší autoři se zúčastní pohádkového dopoledne, které se připravuje pro vítěze jednotlivých dětských soutěží na měsíc červen 2005. Oceněná literární díla budou vystaveny v průběhu roku 2005 v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, u příležitosti výstavy týkající se památných stromů regionu.

Výsledky soutěže:

Říjen - měsíc lípy

Kategorie poezie

1. místo - Zdeňka Paroubková, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice
2. místo - Tomáš Líbenek, ZŠ Povážská, Strakonice
3. místo - Marek Jedlička, ZŠ Povážská, Strakonice

Kategorie próza

1.místo - Kristina Pavlíková, Gymnázium Strakonice
2. místo - Aneta Vojtová, ZŠ Dukelská, Strakonice
3. místo - Petra Kalíšková, Gymnázium Strakonice

Listopad - měsíc jilmu

Kategorie poezie

1.místo - Václav Pavlík, ZŠ Povážská, Strakonice, 5.C.
2.místo - Sandra Kubelová, ZŠ Povážská, Strakonice, 8.E.
3.místo, 2 - František Mála, ZŠ Poděbradova, Strakonice, 7.B.

Kategorie próza

1.místo - Petra Ouředníková, Gymnázium Strakonice, tercie
2.místo, 2 - Vojtěch Hrdina, ZŠ Poděbradova, Strakonice, 7.A.
3.místo - Petr Kohel, ZŠ Povážská, Strakonice, 5.C.
Prosinec - měsíc lípy

Kategorie poezie

1. místo: Filip Kadlec, Gymnázium Strakonice, sekunda, 13 let
2. místo: M. Hollmanová, ZŠ Poděbradova, Strakonice, 13 let
3. místo: Petra Hradecká, ZŠ Volenice, 12 let

Kategorie próza

1. místo, 2: Václav Pavlík, ZŠ Povážskám Strakonice, 5.C., 11 let
2. místo: Pavla Křišťanová, ZŠ Dukelská, Strakonice, 8.M., 13 let
3. místo: Aneta Vojtová, ZŠ Dukelská, Strakonice, 8.M., 13 let

Leden - měsíc jedle

Kategorie - próza

1. místo: Soňa Panušková, ZŠ Dukelská, 7.A.
2. místo: Miloslav Soukup, ZŠ Poděbradova, 9.B.
3.místo: Vendula Horká, ZŠ Čestice, 9.třída

Kategore - poezie

1. místo: Jan Kohout, ZŠ Poděbradova, 9.B.
2. místo: Filip Kadlec, Gymnázium Strakonice, sekunda
3. místo: Václav Funda, ZŠ Dukelská, 5.B.

Únor – měsíc smrku

Kategorie poezie

1. místo: Filip Kadlec, Gymnázium Strakonice
2. místo: Petra Ouředníková, Gymnázium Strakonice
3. místo: Monika Hanzlová, ZŠ Poděbradova

Kategorie próza

1. místo: Markéta Černá, ZŠ Dukelská
2. místo: Kateřina Turková, Gymnázium Strakonice
3. místo: Petr Kantor, ZŠ Poděbradova

Březen – měsíc břízy

Kategorie poezie

1. místo: Tomáš Krabač, ZŠ Dukelská
2. místo: Denisa Bergerová, ZŠ Čestice
3. místo: Jan Ondrášek, ZŠ Volenice

Kategorie próza

1. místo: Kateřina Turková, Gymnázium Strakonice
2. místo: Andrea Trávníčková, ZŠ Poděbradova
3. místo: Daniela Kačmárová, ZŠ Čestice

Duben - měsíc javoru

Kategorie poezie:

1. místo: Václav Pavlík, ZŠ Povážská, 11 let, 5.C.
2. místo: Kateřina Kaskounová, ZŠ Čestice, 9.třída
3. místo: Filip Kadlec, Gymnázium Strakonice, sekunda

Kategore próza:

1. místo: Pavla Křišťanová, ZŠ Dukelská, 13 let
2. místo: Veronika Vránová, ZŠ Poděbradova, 14 let, 8.C.
3. místo: Kristina Pavlíková, Gymnázium Strakonice, 14 let, tercie