Pomozme lesu

Studenti pomáhali lesům

V týdnu od 25.4. do 29.4.2005 v městských lesích na Šibeničním vrchu přibylo 2 500 nových stromků, z toho 1500 sazenic lípy a 1000 dubu na 40 arech. Na výsadbě se podílelo 125 žáků a studentů šestých a osmých tříd čtyř strakonických základních škol a gymnázia. Týden před samotným vysazováním stromků si studenti vyslechli přednášku o významu a funkci lesů Strakonicka, kterou připravil odbor životního prostředí společně s panem Janem Vítem, dlouholetým pracovníkem ve státní správě lesů.

Akce nesoucí název „Pomozme lesu“, realizovaná v rámci ekologicko osvětového projektu „Rok stromu“, byla zajišťována odborem životního prostředí ve spolupráci s revírníkem Ing. Romanem Nejdlem z Lesů České republiky s.p., a jejím skončením však další pomoc novému lesu pokračuje. Následujících sedm let bude o les pečováno, uhynulé stromky nahrazeny novými, stromky budou ožínány a ošetřeny proti okusu zvěře. Zčásti budou kultury oploceny proti zvěři. První výchovné zásahy vnově založených porostech budou provedeny po patnácti až dvaceti letech.
Děkujeme za pomoc při výsadbě nového lesa všem zúčastněným.

Mgr. Mrůzková, odbor životního prostředí