Aktuality roku stromu

Seznam událostí roku stromu

Říjen – měsíc lípy

 • 1.10.2004 – zahájen ekologicko-osvětový projekt „Rok stromu“
 • 1.10.2004 – začíná dětská výtvarná soutěž „Strom očima dítěte“ (soutěž probíhá do 31.12.2004)
 • 1.10.2004 – začíná dětská pěvecká soutěž „Zpíváme stromu“ (okresní finále se koná 8.11.2004)
 • 1.10.2004 – začíná dětská literární soutěž „Rok stromu“ (soutěž probíhá do 31.5.2005)
 • 20.10.2004 – Den stromů, příležitost pro každého, aby si zasadil svůj strom, nebo se alespoň za nimi vydal do přírody
 • 20.10.2004 – vychází publikace „Památné stromy Strakonicka“

Listopad – měsíc jilmu

 • 8.11.2004 se koná okresní finále dětské pěvecké soutěže „ZPÍVÁME STROMU“
 • 1.11.2004 vyhlášena soutěž pro mateřské školy „STROMEČEK“
 • 1.11.2004 vyhlášena soutěž pro obce strakonického regionu „STROM PRO OBEC“
 • probíhá dětská výtvarná soutěž „STROM OČIMA DÍTĚTE“
 • probíhá dětská literární soutěž „ROK STROMU“
 • probíhá soutěžní anketa „UČME SE JE ZNÁT“ ve Zpravodaji města Strakonice

Prosinec – měsíc borovice

 • 15.12.2004 začíná soutěž o nejkrásnější vánoční strom „Vánoční strom“
 • 15.11. začíná ve Šmidingerově knihovně, v oddělení pro dospělé, výstava s názvem "Podoby dřeva"
 • probíhá dětská výtvarná soutěž „Strom očima dítěte“
 • probíhá soutěžní anketa ve Zpravodaji města Strakonice „Učme se je znát“
 • probíhá soutěž mateřských škol „Stromeček“
 • probíhá literární soutěž „Rok stromu“

Leden – měsíc jedle

 • 1.1.2005 začíná soutěž obcí strakonického regionu o nejlépe udržovanou náves „STROM PRO OBEC“
 • 1.1.2005 začíná fotografická soutěž „S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU“
 • probíhá literární soutěž „ROK STROMU“
 • probíhá soutěž mateřských škol strakonického regionu „STROMEČEK“
 • vyhodnocení soutěže o nejoriginálněji ozdobený vánoční stromeček „VÁNOČNÍ STROM“
 • vyhodnocení soutěže o nejzdařileji výtvarně ztvárněný pohádkový strom „STROM OČIMA DÍTĚTE“

Únor – měsíc smrku

 • probíhá soutěž obcí strakonického regionu o nejlépe udržovanou náves „STROM PRO OBEC“
 • probíhá fotografická soutěž „S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU“
 • probíhá literární soutěž „ROK STROMU“
 • probíhá soutěž mateřských škol strakonického regionu „STROMEČEK“

Březen – měsíc břízy

 • probíhá soutěž pro druhé stupně základních škol „REGIONEM VE STÍNU PAMÁTNÝCH STROMŮ“
 • probíhá soutěž obcí strakonického regionu o nejlépe udržovanou náves „STROM PRO OBEC“
 • probíhá fotografická soutěž „S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU“
 • probíhá literární soutěž „ROK STROMU“
 • probíhá soutěž mateřských škol strakonického regionu „STROMEČEK“

Duben - měsíc javoru

 • probíhá soutěž mateřských škol strakonického regionu „STROMEČEK“
 • probíhá soutěž obcí strakonického regionu „STROM PRO OBEC“
 • probíhá vědomostní soutěž v Listech Strakonicka „Zemí zamyšlenou ve stínu památných stromů“
 • připravuje se akce „POMOZME LESU“
 • připravuje se akce „STROMY PRO MĚSTO“
 • probíhá fotografická soutěž „S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU“
 • vyhodnocení ankety „NEJHEZČÍ STROM STRAKONICKA“, přihlášení vítěze do celostátní soutěže „Strom roku“, losování došlých odpovědí.

Sázení pohádkového stromu H. Ch. Andersona

Šmidingerova knihovna ve Strakonicích uspořádala v rámci Roku stromu dne 19.4.2005 sázení pohádkového stromu k 200. výročí narození světově proslulého pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

Děti mateřských škol U Parku a Holečkovy ve Strakonicích zasadili v lokalitě pod Hvězdou soliteru buku červeného. Po slavnostním připomenutí spisovatele a seznámení se s charakteristickými vlastnostmi stromu pak každý svou lopatičkou přispěl k zasazení tohoto stromu.

Akce bude pokračovat anketou o pojmenování stromu, kterou následně bude knihovna vyhlašovat.

Květen - měsíc Jinanu

 • Probíhá soutěž mateřských škol strakonického regionu „STROMEČEK“. (UPOZORNĚNÍ: soutěž končí 31.5.2005)
 • Probíhá soutěž obcí strakonického regionu „STROM PRO OBEC“.
 • Probíhá literární soutěž „ROK STROMU“.
 • Probíhá fotografická soutěž „S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU“.
 • Probíhá vědomostní soutěž „ZEMÍ ZAMYŠLENOU VE STÍNU PAMÁTNÝCH STROMŮ“ vListech Strakonicka.
 • Probíhá akce „POMOZME LESU“.
 • Památný strom Strakonicka 2005 bude přihlášen do celostátního kola soutěže Strom roku České republiky 2005.
 • Probíhá akce „STROM PRO MĚSTO“.
 • Proběhne na Podskalí výtvarná soutěž „Zhotov si strom snů“. Soutěž připravuje DDM Strakonice.
 • 5.5.2005 dopoledne proběhne sportovní soutěž pro mateřské školky „KOLOBĚŽKA “. Soutěž připravuje DDM Strakonice.

ČERVEN - měsíc buku

 • 2.6.2005 pořádá společnost Teplárna Strakonice, a.s., oslavu Dne dětí snázvem „NARODIL SE STROM“.
 • Vyhodnocení soutěže mateřských škol strakonického regionu „STROMEČEK“, vyhodnocení proběhne na posledním předprázdninovém jednání Dětského zastupitelstva.
 • Probíhá soutěž obcí strakonického regionu „STROM PRO OBEC“.
 • Finále literární soutěže „ROK STROMU“.
 • 6.6.2005 se uskuteční výlet pro vítěze všech kol literární soutěže do Bavorského národního parku.
 • 7.6.2005 se v areálu Letního kina ve Strakonicích uskuteční „DĚTSKÉ POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE“ pro vítěze všech soutěží konaných v rámci Roku stromu.
 • Probíhá fotografická soutěž „S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU“.
 • 8.6.2005 – 9.6.2005 se uskuteční dvoudenní výlet pro vítěze soutěže „ZEMÍ ZAMYŠLENOU VE STÍNU PAMÁTNÝCH STROMŮ“ na Vysočinu.
 • 15.6.2005 se uskuteční od 16.00 hodin v Domě kultury ve Strakonicích přednáškový cyklus „POVÍDÁNÍ O STROMECH I“ pro veřejnost.
 • 16.6.2005 se uskuteční od 9.00 hodin v Domě kultury ve Strakonicích přednáškový cyklus „POVÍDÁNÍ O STROMECH II“ pro pozvané odborníky z celého prácheňského regionu.
 • Odborná porota vybere 12 finalistů v soutěži „Strom České republiky 2005“. Za náš region byl přihlášen památný strom „Zborovické lípy“, který zvítězil ve čtenářské anketě Listů Strakonicka.
 • Probíhá akce „STROM PRO MĚSTO“.

Děti malovaly, skládaly a jezdily i nejezdily

Předškoláci z pěti strakonických mateřinek si včera užili zajímavé dopoledne. Dům dětí a mládeže pro ně přichystal akci pod názvem Koloběžkiáda, která se uskutečnila na dopravním hřišti ZŠ Poděbradova.

„Město nás požádalo, abychom něco vymysleli v rámci akce Rok stromu. Tak jsme se rozhodli pro koloběžky“, řekla Iveta Gruzovská z DDM Strakonice. Dopoledne se zúčastnilo více než sto dětí, kromě jízdy na koloběžce pro ně však byly připraveny i další aktivity.“ Ještě mohou skládat puzzle, malovat na asfalt a vymalovávat obrázky,“přiblížila Gruzovská.

Děti si vyzkoušely všechno, odměnou jim poté byly drobné dárečky. Z celé akce byly nadšené a přebíhaly od jedné aktivity ke druhé. „Jezdím rád na koloběžce. Ale určitě si vyzkouším všechno,“ sliboval během dopoledne šestiletý David Čížek.
Na koloběžce se projel i Aleš Kměch, poté šel malovat na asfalt. „Maluju mrak a přidělám ještě sluníčko,“ vysvětloval. Na koloběžce prý jezdí rád, doma má hned dvě.

(čerpáno z LST, autor Miloš Vrátný)

Červenec - měsíc topolu

 • Probíhá soutěž obcí strakonického regionu „STROM PRO OBEC“ (soutěž končí 31.7.2005).
 • Probíhá značení vyhlášených památných stromů cedulemi odpovídajícími zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Probíhá fotografická soutěž „S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU“.
 • Zveřejnění finalistů celorepublikové soutěže „STROM ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2005“.
 • Příprava dokumentu o památných stromech ve strakonickém regionu v režii pana Petra Vachlera z V&C.

Pohádkovému dopoledni nepřálo počasí

Jako poděkování všem základním školám a gymnáziu za účast na ekologicko – osvětovém projektu „Rok stromu“ zorganizoval odbor životního prostředí společně s Městským kulturním střediskem Strakonice dne 7.6.2005 „Pohádkové dopoledne“.

Uplakané počasí přimělo organizátory na poslední chvíli přesunout akci na Zimní stadion na Křemelce. Všech tisíc děti po drobných technických problémech nakonec svoje místo našlo a mohlo se začít. Starosta města Strakonice Ing. Pavel Vondrys předal všem oceněným vítězům dětských soutěží (a to pěvecké, výtvarné, literární, vědomostní a zdobení vánočního stromu) pamětní hrnečky s logem stromu.

Zábavné vystoupení Václava Upíra Krejčího vyhnalo děti na „hráčskou plochu“. Škoda jen, že hvězdné manýry tohoto umělce mu neumožnily se dětem běžícím za ním ani podepsat. Inu, jiný kraj, jiný mrav.

Diskotéka Davida Solára pak celé dopoledne ukončila.

Mgr. Jaroslava Mrůzková, odbor životního prostředí