Soutěž obcí strakonického regionu "Strom pro obec"

konané v rámci ekologicko osvětového projektu „ROK STROMU“,
o nejlépe udržovanou náves.

Podmínky soutěže:

1. Každá z oslovených obcí zašle písemnou přihlášku (viz přiložený tiskopis), a to nejpozději do 15.12.2004 na adresu: Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice.

2. Úkolem každé obce bude jakýmkoliv způsobem upravit svou náves a veřejné plochy v rámci svých finančních možností.

3. Nezávislá komise tvořena z řad odborníků bude hodnotit celkový dojem, tudíž nejen zeleň, ale i čistotu obce a údržbu veřejných objektů. Není tedy podmínkou velká investice do nákupu nové zeleně, ale i využití stávajícího potenciálu a jeho údržby.

4. Aby komise mohla rozhodovat zodpovědně, je vhodné připravit fotodokumentaci stávajícího stavu a průběžně dokumentovat dílčí změny.

5. Soutěž potrvá od 1.1.2005 do 30.7.2005.

6. Odměnou pro nejlepší budou vzrostlé stromy určené pro výsadbu do venkovských sídel.