Dětská pěvecká soutěž "Zpíváme stromu"

konaná pod záštitou zpěvačky paní Hanky Křížkové

Soutěž je určena dětem mateřských škol a základních škol regionu Strakonicka v kategoriích:

1. 5-7 let
2. 8-12 let
3. 13-16 let

Téma soutěže:

Čím je pro mě strom, čím je pro člověka, vyzpívej v písni pocity spojené se stromem, zazpívej o stromu.

Každý soutěžící kolektiv či jednotlivec má za úkol zazpívat jakoukoliv píseň od libovolného autora (i vlastní tvorby), s jakýmkoli aranžmá a to délce maximálně 3 minuty. V úvodu vystoupení je nutno seznámit porotu v jedné větě, proč si soutěžící danou píseň vybral.

Termín konání soutěže: od 1.10.2004 do 8.11.2004.

Průběh soutěže:

Soutěž probíhá podle dispozic DDM Strakonice, které obdržela každá zúčastněná škola. Vítězové školních kol postoupí do finále, které se bude konat 8.11.2004, za účasti paní Hany Křížkové a pana Štefana Schwarce ze skupiny SHIVERS.

Ocenění:

Soutěž je součástí ekologicko osvětového projektu ROK STROMU. Nejlepší zpěváčky budou odměněni a zúčastní se pohádkového dopoledne připravovaného MěKS na měsíc červen.

Děti zpívali stromům

Děti z městských i mimo strakonických škol se zúčastnili 8. listopadu 2004 okresního finále pěvecké soutěže „Zpíváme stromu“, které se konalo v Domě dětí a mládeže ve Strakonicích. Akci zorganizoval odbor životního prostředí za podpory Města Strakonice společně s Domem dětí a mládeže Strakonice. Pěvecká soutěž je jednou zmnoha aktivit, pořádaných v rámci ekologicko osvětového projektu „Rok stromu“.

O stromech a o pocitech z jejich blízkosti, zpívalo na šedesát malých a mladých zpěváčků, více či méně známé písničky. Výjimkou nebyla ani vlastní tvorba v podobě textu nebo hudby. Každý soutěžící měl za úkol před svým vystoupením v krátkosti zdůvodnit, o jakém stromu je písnička a proč o něm zpívá. Bylo znát, že všichni se na soutěž pečlivě připravovali, a nad tím, co zpívají, skutečně i přemýšleli. A tak bylo z úst malého děvčátka z MŠ Čtyřlístek třeba slyšet, že zpívá o jeřabince, protože je léčivá, větší slečna zpívala o vrbě, protože se jí lidé svěřují se svými starostmi, další se písničkou „Zelení hájové“ vyznala z lásky k březovému háji, kam chodí se svým dědečkem.

Předsedkyní poroty byla strakonická rodačka, zpěvačka s velkým hlasem paní Hanka Křížková. Která nejenže vítězům jednotlivých kategorií spolu s místostarostkou města Strakonice paní Zdeňkou Tomšovicovou předávala ceny, ale na závěr jim také zazpívala oblíbené skladby ze svého repertoáru.
Když jsem se dívala do tváří dětí, které se zaujetím sledovali celý průběh soutěže a každého účinkujícího odměnili potleskem, měla jsem pocit, že si nejen já z tohoto příjemně stráveného dopoledne něco odnesu, a že nejen já budu mít o čem přemýšlet a na co vzpomínat.

A právě o to se snažili všichni organizátoři celé akce. Jim všem za to patří společný dík, protože jejich práce měla skutečně smysl.

Výsledky:

Vítězové I. kategorie (5-7 let):

1. Místo: Michaela Helmová (MŠ Čtyřlístek) s písní „Jeřabinka“,
2. Místo: Kristýna Mišiaková (ZŠ Sedlice) s písní „Stromečku můj“,
3. Místo: Nikol Bodnárová a Barbora Bláhová (ZŠ Poděbradova) s písní „Kamarádka lípa“.
Zvláštní cena: MŠ Lidická.

Vítězové II. kategorie (8-12 let):

1. Místo: Martina Nováková (ZŠ Volenice) spísní „Okolo Pamětic“,
2. Místo: Dana Svobodová a Radka Nestřebová (ZŠ Dukelská) s písní „Jabloňový sad“,
3. Místo: Lucie Křenková (ZŠ Čelakovského) spísní „Hvězda na vrbě“.
Zvláštní cena: Nikola Pešková (ZŠ Čestice) spísní „Náhrobní kámen“, Martin Klecan a Linda Kunclová (ZŠ Poděbradova) s písní „Bloudím lesem“.

Vítězové III. kategorie (13-16let):

1. Místo: Petra Voldřichová (ZŠ Čestice) s písní „Dvě malé lípy“,
2. Místo: Matěj Válek (ZŠ Sedlice) s písní „Zvuky stromů“,
3. Místo: Edita Flessigová (ZŠ Dukelská) s písní „Strom“.
Zvláštní cena: Kateřina Soldátová (ZŠ Volyně) s písní „Zelení hájové“.

Porota ve složení: p. Hanka Křížková, p. Zdeňka Tomšovicová, p. Štefan Schwarz, Mgr. Iva Šrámková, Mgr. Dana Zemanová, Mgr. Jaroslava Mrůzková.