5. „Svaté“ studánky na Volyňsku a Česticku aneb Zdravá voda (sůl promine) nad zlato…

„Strohý obrys Boubína vedl mne jižně Strakonic po vlnách kopců drsnatou málomluvnou krajinou směrem k Volyni. Dole pod olšemi přeskakovala voda hladké kamení, měníc se co chvíli ve vymrštěný pstruží hřbet, a na žitných políčkách plál z prořídlého nízkého obilí chuďoučký planý mák. Kopky sena už hnědly na zatopených lukách, přibývalo pahorků i pastvin, odkud se rozléhala kejhání početných husích hejn. Až z Plzně si jezdí v podjarním čase ženy železničářů k Volyni pro housátka. Žluťoučká jako kanárci je přenášejí babičky v košících šátkem přikrytá z kouzně na první travičku a sotva se u plotu objeví první kopřivy, už je děti škubají pro malé štěbetníky.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená, 1947, s. 127/128)

4. „Pošumavská“ Dobrá voda u Nahořan aneb Jak knížete Oldřicha divoká kočka přepadla…

„Pro Nahořany věru vymyslili případné pojmenování. Je to ves na kopci, odkud je nejkrásnější pohled nejen na Pržmo, ale i na celé lesnaté pásmo svatomářské s Boubínem a Bobíkem v pozadí, které jsem obzíral z oken školy. Kolem ní je zahrada, jejíž rudnoucí třešně na vzrostlých stromech nedají spát nahořanským klukům…Rozloučili jsme se před školou a já, s radiovkou plnou darovaných chrupavek ze školní zahrady, vyrazil k Dobrši… A je potřeba ten kraj milovat nesobeckou láskou, pečlivě shledávat jeho krásu, abys odtud z těch kamenitých strání neutekl steskem po bohatší přírodě. Není to kraj, který na první pohled zaujme, je nutno učit se jej teprve milovat...“
(L. Stehlík, Země zamyšlená 1, 1986, s. 224,225 a 229)

3. „Královácký pramen“ Dobré vody u Milejovic aneb Sluneční paseky z nejhlubších lesů…

“Dobrá Voda, jako ostatně všechny Dobré Vody, co jsem jich viděl, vznikla kolem léčivé studánky. Víra v její zázračnou moc je živá i dnes. Na malé akropoli uprostřed lesa stojí kaple, jejíž architektura neudiví, ale alej bílých kapliček, rozestavených v kruhu pod košatými lipami, vyzařuje takovou zvláštní poezii, až ti zatrne srdce. Místo pro usebrané zpovědi duše, tišina soustředěná k modlitbám, díkům, prosbě a zasnění. Nerad jsem se loučil s touto dobrovodskou poezií, nevěda, vstoupím-li sem ještě jednou v životě.” (L. Stehlík, Země zamyšlená, 1986, s. 219)

2. "Železitý pramen" Dobré vody u Štěkně aneb V širém poli studánečka, kamenná…

"Plyň, řeko, zatoč se před samotou u Mostáka a vpluj zeširoka ke Štěkni. Bohumile Ullrychu, všechny ty pradleny a všichni ti rybáři od štěkeňského jezu se rozběhli do tvých obrazů, lyrických a modrých jako zdejší nebe… Vím, jak se rád vracíš do tohoto městečka, stuleného pod windischgrätzským zámkem jako kuřátka pod kvočnou - k zámečku, z něhož se dnes ozývá dívčí smích a vyhlédnou tváře ctihodných Anglických panen, řádových sester - jak si citlivě kreslíš starou barokní faru se statuí svatojanskou i průčelí statku "u Sosnů". Prostý sedlák nechal si zde postaviti lepší architekturu, než celé šlechtické rody za staletí." (L. Stehlík, Země zamyšlená, 1947, s. 94/95)

1. „Zázračný“ pramen U Dobré vody na Podsrpu aneb „Panenko Maria Posrpenská, za co mě trestáš…“

“Ani zbrojovka, vyrábějící motocykly, ani překotně rostoucí ulice nového města nám nevyvolají duši strakonickou. Ta je skryta v gotických freskách ambitů, kde stávala proslulá Madona Strakonická a nesvěřuje se na potkání. Jistě by nám o ní mohla mnoho zasvěceného pověděti historička umění dr. Alžběta Birnbaumová, jejíž gotické objevy v celém kraji radostně překvapily všechny ctitele umění. Přiblížila nám nově i Pannu Marii Podsrpenskou, do jejíhož kostela putuje tolik procesí z celého širokého okolí... (L. Stehlík, Země zamyšlená, 1947, s. 89)

0. Brány vodníkova království se poprvé otevírají…

Nekonečně inspirativní jihočeská krajina…Slavní čeští romanopisci, básníci, malíři, dramatici, filmaři i vědci ji vzali za svou a zobrazili ve svých dílech, ke kterým se neustále vracíme a snažíme se z nich čerpat poučení do dnešního složitého života, ze kterého pomalu odchází dlouhá koronavirová pandemie a střídá ji nesmyslná, bohužel však skutečná, nikým nečekaná válka…

Syndikovat obsah