0. Brány vodníkova rybničního království se poprvé otevírají…

Nekonečně inspirativní jihočeská krajina…Slavní čeští romanopisci, básníci, malíři, dramatici, filmaři i vědci ji vzali za svou a zobrazili ve svých dílech, ke kterým se neustále vracíme a snažíme se z nich čerpat poučení do dnešního složitého života, ze kterého pomalu odchází dlouhá koronavirová pandemie a střídá ji nesmyslná, bohužel však skutečná, nikým nečekaná válka…

Ale krajina našeho regionu nesloužila pouze jako inspirace ducha. Nedotčeností těžkým průmyslem a industrializací se v ní stále zachovala přírodně krajinářsky nesmírně cenná místa. Ta nejkrásnější, v podobě chráněných území, přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů, jsme kompletně prošlapali v uplynulých třech letech. A protože za veškerou přírodní krásou vždycky stála a stojí „obyčejná“ voda, na další tři roky se ponoříme do království vodníků a přiblížíme si její životní osudy. Loni ve studánkách a pramenech, letos v deseti putováních Prácheňskem, se zastaveními u „stříbrných klenotů“, jak básníci nazývají hladiny rybníků a jezer, abychom si je připomněli v souvislostech s minulými putováními, protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Můžeme být rádi, že výsledkem je harmonická jihočeská krajina, kterou nám závidí celý svět.

Opět půjdeme ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho „Země zamyšlené“, projdeme Strakonickem, Blatenskem i Vodňanskem, abychom poslouchali šelest rákosí a šplouchání vln, podobně jako před čtrnácti lety, kdy jsme je představili v soutěžním cyklu Na vlnách stříbrných rybníků 2009. Poznáme, kam jsme se za ty roky posunuli nebo ustoupili a určitě to bude zajímavé putování i vzpomínání.
Poznáme, že malebnost a krása naší krajiny, neodmyslitelně spjatá s vodou, není věci samozřejmou, ale mimo jiné také výsledkem práce každého a občas také nikdy nekončící práce ochrany přírody. Ochrany, která není neomylná, dá se i zneužívat a současná materialistická a sobecká společnost jí klade do cesty mnoho překážek a nástrah. Rybníky, někdy připomínající zahnívající zelené nádrže by o tom mohly vyprávět …

A kdyby výsledkem našeho letošního putování měl být jen zvýšený zájem o místa, z kterých nám na stůl přicházejí vánoční kapřící, bude mít smysl… Protože voda je život…

Strakonice, 7.2. 2023