11. Závěrečné vyhodnocení aneb Jak putování (nejen) za kouzelnými studánkami končí …

Správné odpovědi na soutěžní otázky 10. dílu:
10.1. Vladimír Michal (1925-2000), autor povídkové knihy Světáci, o pošumavských cirkusových „světácích a Zdeněk Podskalský (1923–1993), režisér filmu Světáci, o velhartických fasádnících v Praze, byli téměř vrstevníci, takže se určitě mohli potkat.

P.S. Někteří soutěžící uváděli jako autora Světáků Miloše Hlávku (1907-1945), který však pod tímto názvem napsal v roce 1941 divadelní hru o pošumavských muzikantech. A někteří i jméno Vratislava Blažka (1925-1973), který však napsal scénář k filmu Světáci režiséra Zdeňka Podskalského o velhartických dasádnících.

10.2. Alpaka je slitina několika kovů, z nichž nejvýznamněji jsou zastoupeny měď (asi 65%), nikl (asi 18%) a zinek (asi 17%).

Nesoutěžní otázka: Jan Křtitel kázal a křtil na řece Jordánu na počátku 1. století našeho letopočtu a Svatého Peregrina, žijícího v letech 1265 – 1345, tedy rozhodně nemohl pokřtít.

Výherci 10. kola: Němeček Karel, Brázdová Marie, Holubová Michala

Výherci, kteří si ještě nepřevzali ceny:
Výherci 1. kola: Schaffars Štěpán
Výherci 2. kola: Šandara Adam
Výherci 4. kola: Vávra Dan
Výherci 6. kola: Žitný Václav
Výherci 7. kola: Hradská Zdena
Výherci 8. kola: Matějovicová Ivana
Výherci 9 kola: Košáková Alena, Machek Matěj

Ceny pro výherce jsou k vyzvednutí na tradičním místě, MěÚ Strakonice, odbor ŽP, Velké náměstí (budova Komerční banky), 3. patro, číslo dveří 6312, Ing. Šobr Miroslav. Ideálně v úřední dny, tedy v pondělí, ve středu nebo v pátek.

Upozorňujeme na vyzvednutí cen nejpozději do konce června 2022.

Letošní teoretické soutěžní putování vodníkovou krajinou právě skončilo. V jeho rámci jsme si připomenuli významné prameny a studánky našeho regionu, se všemi zajímavostmi přírodními, kulturními i historickými. Doufám, že se Vám líbilo a dozvěděli jste se zase něco nového ze svého okolí. Poděkování patří všem, kteří se přes veškeré překážky nelehké a neveselé současnosti aktivně zúčastnili a věnovali čas soutěžním otázkám. Je neuvěřitelné, že se setkáváme již dvacátým rokem. Bylo by určitě hezké setkat se i v roce dalším, kdy bychom při druhém putování vodníkovou krajinou poznávali naše potoky a řeky, možná rybníky, ale nebudeme předbíhat. Zatím poznávejte všemi smysly naši krásnou vlast, protože si to zaslouží a při svých procházkách mějte otevřené oči i srdce…

ŠŤASTNOU CESTU

Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP
11. května 2022