11. Závěrečné vyhodnocení

Správné odpovědi na soutěžní otázky 10. dílu:
10.1. Trápící se básník Fráňa Šrámek v básni Splav, by chtěl svou milou potkat v lukách, ale bál by se jí potkat v poledním lese.
10.2. Perlorodka se může dožít až 150 let.

Nesoutěžní otázka: Autor veršů, Fráňa Šrámek, zemřel 1.7. 1952, takže se bohužel premiéry filmu Plavecký mariáš, 24.4.1953 (dnes je to právě 71 let :o)), nedožil.

Výherci 10. kola: Eleonora Plundrichová, Pavel Beneš a Marie Pospíšilová

Ceny si dosud nevyzvedli tito výherci:
Výherci 1. kola: Michal Mašek
Výherci 2. kola: Kristýna Králová, Matylda Rybová
Výherci 7. kola: Alena Košáková
Výherci 8. kola: Eva Šťastná, Věra Brejchová
Výherci 9. kola: Marie Žídková

Ceny pro výherce jsou k vyzvednutí na tradičním místě, MěÚ Strakonice, odbor ŽP, Velké náměstí (budova Komerční banky), 3. patro, číslo dveří 6312, Ing. Šobr Miroslav. Ideálně v úřední dny, tedy v pondělí, ve středu nebo v pátek.

Jakékoli případné dotazy k soutěži lze směřovat na e-mailovou adresu: miroslav.sobr@mu-st.cz

Upozorňujeme na vyzvednutí cen nejpozději do konce května 2024.

Letošní teoretické třetí soutěžní putování vodníkovou krajinou právě skončilo. V jeho rámci jsme si připomenuli význam potoků, říček a řek našeho regionu, se všemi zajímavostmi přírodními, kulturními i historickými. Doufám, že se Vám líbilo a dozvěděli jste se zase něco nového ze svého okolí. Poděkování patří všem, kteří se soutěže aktivně zúčastnili a věnovali čas soutěžním otázkám. Je neuvěřitelné, že se setkáváme již dvacátým druhým rokem. Bylo by určitě hezké setkat se i v roce dalším, ale nebudeme předbíhat. Zatím poznávejte všemi smysly naši krásnou vlast, protože si to zaslouží a při svých procházkách mějte otevřené oči i srdce…

ŠŤASTNOU CESTU

Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP
24. dubna 2024