Vyhodnocení 12.dílu soutěže a celkové vyhodnocení třídních kolektivů.

Správné odpovědi na otázky č.12:
12.1.: Zbytky sousoší M.J. Husa z Dubovce se nacházejí v Rennerových sadech, socha krále Jiřího z Poděbrad před ZŠ Poděbradova.
12.2.: Městská privilegia udělil trakonicím 8.12. 1367 Bavor IV.

Výherci 12. dílu (8.listopadu 2007):
Cestovní knihu, tričko, čepici a hrneček s logem soutěže obdrží 7.A ZŠ Čelakovského, tričko, čepici a hrneček s logem soutěže 7.B ZŠ Povážská a 6.A ZŠ Poděbradova

Ceny je možno si vyzvednout na MěÚ Strakonice, odboru ŽP, číslo kanceláře 57, Ing. Šobr

V soutěži třídních kolektivů se na prvních třech umístily tyto kolektivy :
1. 6.A ZŠ Poděbradova
2. 4.A Draci ZŠ a MŠ Povážská
3. 7.A ZŠ F.L. Čelakovského

Vítězné třídy budou kontaktovány a v jarních měsících je čeká zajímavý jednodenní výlet po krásách České republiky.

Tímto děkuji všem, kteří se soutěže Město v přírodě, příroda ve městě zúčastnili, blahopřeji vítězům a těším se na další setkání u krás našeho regionu, tentokrát při soutěži s ekologickou tematikou Řeky, říčky, potoky „Země zamyšlené“ 2008, která bude probíhat přibližně od poloviny února 2008.

Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP