2005 Regionem ve stínu památných stromů + 2006 U pramenů živé vody + 2007 Město v přírodě, příroda ve městě + 2007 U pramenů živé vody + 2008 Od pramene k ústí aneb říčky potoky + 2009 Na vlnách stříbrných rybníků + 2010 Pěšinkami zámeckých parků + 2011 Stíny lesa tajemné + 2012 Šel tudy, měl dudy + 2013 Putování románovou krajinou + Ostatní + Rok stromu + 2008 Rozkvetlá okna + Strom roku

Město Strakonice - město roku stromu

Ekologicko-osvětový projekt konaný pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka a starosty města Strakonice Ing. Pavla Vondryse.

Dětská pěvecká soutěž "Zpíváme stromu"

konaná pod záštitou zpěvačky paní Hanky Křížkové

Dětská výtvarná soutěž "Strom očima dítěte"

konaná pod záštitou pohádkového krále pana Zdeňka Trošky

Syndikovat obsah