Strakonice kvetou 2018 - soutěž

Opět po roce je vyhlášena soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu města. Soutěž je určena všem, kteří milují květenu a s láskou o ni pečují.

Podmínky a pravidla

1. Soutěž je zaměřena na květinovou výzdobu oken, domů, výloh, balkonů a předzahrádek města Strakonice.

2. Přihlásit se můžete elektronickým zasláním fotografií s květinovou výzdobou včetně kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail) na adresu: martina.dubova@mu-st.cz v termínu od 1. 6.-14. 9. 2018. Zasílejte celkem dvě fotografie, celkový pohled pro určení lokality (např. celý dům, určeno pro hodnoticí komisi, nebude zveřejněno) a detailní záběr (např. záběr na konkrétní okno nebo balkon, ke zveřejnění, pouhé detaily květenství neodpovídají zadání soutěže). Soutěžní výzdoba musí být viditelná z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa.

3. Hodnocení květinové výzdoby bude probíhat ve dvou kolech. První kolo v podobě internetového hlasování bude od 17. do 30. září 2018. Ve druhém kole vybere hodnoticí komise tři nejhezčí květinové výzdoby.

4. Fotogalerie všech přihlášených fotografií pro internetové hlasování bude umístěna na www.souteze.strakonice.eu. Každé fotografii bude přiděleno pořadové číslo, které použijete k identifikaci fotografie na anketním lístku. Hodnocení bude probíhat tak, že hlasující vyplní do elektronického anketního lístku čísla tří různých fotografií s nejhezčí květinovou výzdobou. Následně doplní své jméno, příjmení a e-mail. S vyšším nebo nižším počtem čísel než-li tři a bez jména a příjmení bude hlasovací lístek neplatný.

5. První tři soutěžící budou finančně odměněni (první místo 3 000 Kč, druhé místo 2 000 Kč, třetí místo 1 000 Kč). Každý přihlášený obdrží dárek z městského zahradnictví jako poděkování za účast v soutěži, který si bude možno vyzvednout v době úředních hodin na odboru školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, kancelář č. 3201.

6. Oznámení o zpracování osobních údajů podle čl. 13 GDPR za účelem zapojení se do soutěže Strakonice kvetou je založeno na webové stránce města Strakonice www.strakonice.eu.

7. S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na stránkách www.strakonice.eu, www.souteze.strakonice.eu a ve Zpravodaji města. Výherci budou o výhře vyrozuměni.

8. Partnerem soutěže jsou Technické služby Strakonice, s. r. o.

Více informací poskytne:
MěÚ Strakonice
Odbor školství a cestovního ruchu
Bc. Martina Dubová
tel. 383 700 847, mobil 724 848 538
e-mail: martina.dubova@mu-st.cz
https://www.facebook.com/strakonice.eu/