Výsledky druhého kola soutěže Strakonice kvetou 2016

Z jedenácti fotografií s květinami, které posunuli občané v internetovém hlasování v období od 15. srpna do 16. srpna do druhého kola, vybrala hodnoticí komise společně s místostarostou města 19. září pět nejhezčích květinových výzdob a Rada města Strakonice na svém zářijovém zasedání souhlasila s výsledky soutěže i oceněním soutěžících na prvních pěti místech. Na prvním se umístila Marie Havelková, na druhém Hana Nováková, třetí byla Hana Sedláčková, čtvrtá Jiřina Vokáčová a pátá Erika Krupková.
Všem zúčastněným, kteří se do soutěže zapojili patří poděkování především za čas, který věnují péči o své okolí. Vítězné snímky oken a zahrádek naleznete na www.souteze.strakonice.eu.

Marie Žiláková
Infocentrum pro seniory