Internetové hlasování v soutěži Strakonice kvetou 2016

Tento formulář je uzavřený.

Město Strakonice vyhlašuje 1. 4. 2016 soutěž Strakonice kvetou.

1. Hodnocení květinové výzdoby v podobě internetového hlasování bude probíhat od 15. srpna do 16. září 2016.

2. Fotogalerie všech přihlášených fotografií pro internetové hlasování je umístěna na www.souteze.strakonice.eu. Každé fotografii je přiděleno pořadové číslo, které použijete k identifikaci fotografie na anketním lístku. Hodnocení bude probíhat tak, že hlasující vyplní do elektronického anketního lístku čísla deseti fotografií s nejhezčí květinovou výzdobou. Následně doplní své jméno, příjmení a e-mail.

3. Nejlepších prvních pět soutěžících bude finančně odměněno (první místo 8 000 Kč, druhé místo 6 000 Kč, třetí místo 4 000 Kč, čtvrté místo 2 000 Kč, páté místo 1 000 Kč). Každý přihlášený obdrží drobnou pozornost jako poděkování za účast v soutěži, kterou bude možno si vyzvednout v městském informačním centru na Velkém náměstí.

4. S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na stránkách www.strakonice.eu, www.souteze.strakonice.eu a ve Zpravodaji města. Výherci budou o výhře vyrozuměni.

Více informací poskytne: Odbor školství a cestovního ruchu
Infocentrum pro seniory
Mgr. Marie Žiláková
U Sv. Markéty čp. 58
386 01 Strakonice
tel. 383 700 777, mobil 720 043 670
e-mail: seniori@mu-st.cz

Do polí pod obrázky vyplňte čísla 10 fotografií, kterým dáváte svůj hlas.

Dne 16.9.2016 bylo hlasování ukončeno.