Soutěž "Pěšinkami zámeckých parků Země zamyšlené 2010"


Město Strakonice, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru ŽP, ve spolupráci s MěÚ Blatná, odborem ŽP a MěÚ Vodňany, odborem ŽP, vyhlašuje devátý ročník ekologické soutěže pro školy i veřejnost :

Pěšinkami zámeckých parků Země zamyšlené 2010

„Když zlátne večer, slétnou se z modra bílí holubi a koupají se v průzračné vodě kašny, padá rosa, růže se omamně rozvoněly a lučištník lásky, Amor, míří šípem k lavičkám, zřízeným důmyslně ve stínu pro čtyři páry, aby nebylo rušeno jejich rendez-vouz. Po písčité pěšině s elegantní lehkostí zámecká slečna s bibelotem, vázaným v saténu, vdýchne vůni šedých oliv nebo calycanthu, jehož vadnoucí listí má vůni jahodovou a kořání je cítit kafrem, vánek zviřuje listí jinanu i větvoví stříbrného smrku, jen vzácné thuje mlčí tichem hřbitovním…“
“ Ladislav Stehlík, Země Zamyšlená 1, s.106“

Již osm let v rámci ekologických projektů města Strakonic putujeme ve stopách jihočeského básníka Ladislava Stehlíka naším regionem. Prošli jsme všechna chráněná území, poseděli pod památnými stromy, napili se z pramenů a studánek, splouvali řeky, říčky, potoky a poslouchali příběhy stříbrných rybníků…
Letos opustíme volnou krajinu a vydáme se pěšinkami, po nichž chodila pohádková princezna Krasomila se zahradníkem Miroslavem, za krásnou upravenou přírodou zámeckých parků. Desetidílnou cestou z Blatenska, přes Strakonicko na Vodňansko, jich navštívíme více než dvacet. Malých i rozlehlých, známých i neznámých, přístupných i uzavřených, kvetoucích i zaniklých… Vyslechneme osudy psané na lavičkách pod tvarovanými špalíry, u vodotrysků kamenných kašen nebo pod mohutnými a vzácnými parkovými stromy. Přivoníme ke květinám, poznáme práci zahradníků i záliby šlechtických dam a kavalírů, najdeme místa stále krásná, i místa, kde by zámeckou zahradu dnes již nikdo nehledal …
Osudy zámeckých zahrad v mnohém připomínají osudy lidské a jsou v dobrém i ve zlém nerozlučně spjaty s osudy naší vlasti, naší přírody…
Uvidíte . . .

Každý čtvrtek, s počátkem 25. února 2010 a s ukončením ve čtvrtek 29. dubna 2010, budou na webu MěÚ Strakonice

www.souteze.strakonice.eu a www.mu-st.cz pod hlavičkou: SOUTĚŽ – PĚŠINKAMI ZÁMECKÝCH PARKŮ

vycházet soutěžní reportáže (celkem 10), představující zámecké parky Strakonicka, Blatenska a Vodňanska. Ve stručnosti budou uvedeny jejich základní údaje, charakteristika a s nimi spojené zajímavosti, vše ve formě odpovídající vzdělání žáků druhého stupně základních škol, přičemž průvodcem se stane, stejně jako v minulých letech, básník “Země zamyšlené”, Ladislav Stehlík.
Závěr reportáže budou tvořit soutěžní otázky, zaměřené na přírodu a na kulturně-historické souvislosti k danému tématu.

Odpovědi bude nutno vždy do středy příštího týdne doručit buďto písemně do INFOCENTRA Strakonice nebo elektronickou poštou na adresu
miroslav.sobr@mu-st.cz a po každém kole proběhne losování tří výherců, kteří obdrží věcné ceny. Soutěž je vedena pro základní školy i pro veřejnost, takže se jí může zúčastnit kterákoli fyzická osoba.

Odměnou školám, budou věcné ceny a pro školy na prvním a druhém místě ve strakonickém regionu a pro vítěznou školu v regionu Blatensko a vítěznou školu v regionu Vodňansko, dvoudenní zájezd do oblasti Hané (Květná zahrada Kroměříž-památka UNESCO, Svatý kopeček u Olomouce se ZOO, Olomouc, Mladečské jeskyně, zámek „krále Ječmínka“ v Chropyni, atd.), kterého se z každé ze čtyř vítězných škol zúčastní vždy dvacet žáků

Termín zájezdů je předběžně stanoven na 26. – 27. května 2010 a na 2. – 3. června 2010, což jsou vždy středa a čtvrtek.

Garantem celé akce je, stejně jako v loňském roce, MěÚ Strakonice, odbor ŽP, přičemž vzniklé náklady budou hrazeny poměrným způsobem ve spolupráci s odbory životního prostředí MěÚ Blatná a MěÚ Vodňany.


KONTAKT a jakékoli dotazy:

Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP, tel. 606 669 920
miroslav.sobr@mu-st.cz

Ve Strakonicích 25. února 2010