0. Brány vodníkova říčního a potočního království se poprvé otevírají…

Nekonečně inspirativní jihočeská krajina…Slavní čeští romanopisci, básníci, malíři, dramatici, filmaři i vědci ji vzali za svou a zobrazili ve svých dílech, ke kterým se neustále vracíme a snažíme se z nich čerpat poučení do dnešního složitého života, ze kterého odešla dlouhá koronavirová pandemie, aby ji vystřídaly nesmyslné války…

Ale krajina našeho regionu nesloužila pouze jako inspirace ducha. Nedotčeností těžkým průmyslem a industrializací se v ní stále zachovala přírodně krajinářsky nesmírně cenná místa. Ta nejkrásnější, v podobě chráněných území, přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů, jsme kompletně prošlapali v uplynulých třech letech. A protože za veškerou přírodní krásou vždycky stála a stojí „obyčejná“ voda, další tři roky se noříme do království vodníků a přibližujeme si její životní osudy. Předloni ve studánkách a pramenech, loni v rybnících a jezerech a letos v deseti putováních Prácheňskem, se zastaveními na březích řek a potoků s ubíhající vodou, abychom si je připomněli v souvislostech s minulými putováními, protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Můžeme být rádi, že výsledkem je harmonická jihočeská krajina, kterou nám závidí celý svět.

Opět půjdeme ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho „Země zamyšlené“, projdeme Strakonickem, Blatenskem i Vodňanskem, abychom poslouchali vyprávění ubíhající vody, podobně jako před šestnácti lety, kdy jsme ji představili v soutěžním cyklu Řeky, říčky, potoky 2008. Poznáme, kam jsme se za ty roky posunula nebo ustoupila a určitě to bude zajímavé putování i vzpomínání…
Poznáme, že malebnost a krása naší krajiny, neodmyslitelně spjatá s vodou, není věci samozřejmou, ale mimo jiné také výsledkem práce každého a občas také nikdy nekončící práce ochrany přírody. Ochrany, která není neomylná, dá se i zneužívat a současná materialistická a sobecká společnost jí klade do cesty mnoho překážek a nástrah. Zmeliorované narovnané potoky a polovyschlé řeky by o tom mohly vyprávět …

A kdyby výsledkem našeho letošního putování měl být jen zvýšený zájem o místa, kde se nacházelo zlato nebo perly a dnes mnohem cennější voda, bude mít smysl… Protože voda je život…

Strakonice, 14.2. 2024