0. Brány chráněné krajiny se znovu otevírají…

Nekonečně inspirativní jihočeská krajina…Slavní čeští romanopisci, básníci, malíři, dramatici, filmaři i vědci ji vzali za svou a zobrazili ve svých dílech, ke kterým se neustále vracíme a čerpáme z nich poučení do dnešního složitého života, ještě víc zkomplikovaného koronavirovou pandemií. Ale krajina našeho regionu nesloužila pouze jako inspirace umělců a vědců. Nedotčeností těžkým průmyslem a industrializací se v ní stále zachovala přírodně krajinářsky nesmírně cenná místa. Ta nejkrásnější v podobě chráněných území, přírodních rezervací a přírodních památek, která jsme prošlapali v uplynulých dvou letech a také v památných stromech, které navštívíme v roce letošním. V deseti putováních se opět vydáme Prácheňskem, abychom ji viděli očima ochrany přírody, občas v souvislostech s putováními předchozími. Protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Můžeme být rádi, že výsledkem je harmonická jihočeská krajina, kterou nám závidí celý svět.

Opět půjdeme ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho „Země zamyšlené“, projdeme Strakonickem, Blatenskem i Vodňanskem, abychom se zaposlouchali do šumění památných stromů, podobně jako před šestnácti lety, kdy jsme je představili v soutěžním cyklu ve stínu památných stromů 2005. Ale roky utíkají, vše okolo nás se mění a posezení ve stínu stromů dá možná alespoň trochu zapomenout na trápení dneška a přinese těšení se na normální život,

Poznáme, že malebnost a krása naší krajiny není věci samozřejmou, ale mimo jiné také výsledkem nikdy nekončící práce ochrany přírody. Ochrany, která není neomylná, dá se i zneužívat a současná materialistická a sobecká společnost jí klade do cesty mnoho překážek a nástrah. I památné stromy o tom mohou vyprávět, ale pro Vás si připravily úplně jiné příběhy …

Strakonice, 10.3.2021