Výtvarná soutěž Zimní radovánky 2019

Město Strakonice i v letošním roce připravilo pro děti a dospělé výtvarnou soutěž tentokráte na téma Zimní radovánky.

Pravidla adventní výtvarné soutěže 2019

ZIMNÍ RADOVÁNKY

1. Adventní výtvarnou soutěž vyhlašuje město Strakonice ve spolupráci s MěKS.

2. Tématem výtvarné soutěže pro rok 2019 jsou zimní radovánky.

3. Soutěžní díla (výkresy, prostorová díla o max. rozměru 60x60x60 cm) odevzdejte nejpozději do 14. 11. 2019 do 14.00 hod. na odboru školství a cestovního ruchu MěÚ Strakonice, Velké nám. 3.

4. Soutěžní kategorie: mateřské školy, I.a II. stupeň základních škol, studenti a dospělí (soutěžit mohou i jednotlivci, do kategorie budou zařazeni podle svého věku)

5. Na rubu soutěžního díla musí být čitelně uveden autor/kolektiv (např. třída a škola), věk/kategorie, (popř. škola), telefon/e-mail.

6. Soutěžící musí spolu s dílem odevzdat Souhlas se zpracováním osobních údajů (k vyzvednutí na odboru školství a cestovního ruchu, Velké nám. 3 nebo na www.strakonice.eu), jinak dílo nebude zařazeno do soutěže.

7. Díla budou vystavena od 18. 11. do 6. 12. 2019 v přízemí stavebního úřadu Na Stráži 137, Strakonice. Výstava bude otevřena v době úředních hodin městského úřadu.

8. Hodnocení děl proběhne formou veřejného hlasování v místě konání výstavy od 8.00 hod.
18. 11. 2019 do 13.00 hod. 22. 11. 2019.

9. Každému dílu bude přiděleno pořadové číslo, které hlasující použije k identifikaci díla na hlasovacím lístku. Čísla jednotlivých kategorií od sebe budou barevně odlišena.

10. Hodnocení bude probíhat tak, že hlasující vyplní do hlasovacího lístku ke každé kategorii jedno číslo. Pokud nebude celý hlasovací lístek takto vyplněn, bude neplatný.

11. Hlasovací lísky budou k dispozici v místě konání výstavy, popř. na odboru školství a cestovního ruchu.

12. Pořadí děl určí počet získaných hlasů.

13. První tři díla v každé kategorii budou oceněna.

14. Vyhlášení se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 v rámci pořadu Nebeská pošta na Velkém náměstí.

15. Za ztrátu či poškození děl pořadatel neručí.

16. Po ukončení výstavy bude možné si díla vyzvednout v době úředních hodin 10.-20. 12. 2019 na odboru školství a cestovního ruchu, jinak budou zlikvidována.

Více informací poskytne:
MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu
tel. 383 700 844, 383 700 841