11. Závěr putování aneb Naposledy chráněnou krajinou 2019 …


Správné odpovědi na soutěžní otázky č. 10
10.1. Kňour je myslivecký název pro samce prasete divokého, bachyně je myslivecky samice prasete divokého a lončák je opět myslivecky sele divokého prasete, které k 1. dubnu příslušného roku dosáhne stáří 5 až 16 měsíců a to až do 31. března následujícího roku, kdy nejstarším lončákům bude tím pádem 27 měsíců.
10.2. Žindava evropská je léčivá rostlina z čeledi miříkovitých. Bika je rostlina z čeledi sítinovitých.

Výherci 1. kola: Klára Peroutková, Nathaniel Radeljak a Linda Novotná
Výherci 2. kola: Pavel Prančl, Jan Keller a Tereza Křiváčková
Výherci 3. kola: Marta Kodýdková, Jiřina Dobešová a Jana Svobodová
Výherci 4. kola: P. Tomanová, T. Taubrová, Eliška Králová a Tomáš Kapr
Výherci 5. kola: Vlasta Černíková, Eliška Tyšerová a Matyáš Červenka
Výherci 6. kola: Alena Košáková, Z. Koutenská a Věra Brejchová
Výherci 7. kola: Lucie Matějovicová, Marie Žídková a Zdena Hradská
Výherci 8. kola: Ema Mlsová, Radka Albrechtová a Jan Keller
Výherci 9. kola: Ester Vávrová, Barbora Matoušková a Jan Jakubec
Výherci 10. kola: Ivana Matějovicová, Veronika Malá a Jiří Dvořáček

Ceny pro výherce jsou k vyzvednutí na tradičním místě, MěÚ Strakonice, odbor ŽP, Velké náměstí (budova Komerční banky), 3. patro, číslo dveří 6312, Ing. Šobr Miroslav (a hrnečky jsou letos mimořádně hezké :o)).
Zároveň požádám o vyzvednutí cen i ostatní výherce, pokud tak ještě neučinili. Výhru je možno vyzvednout nejpozději do konce června 2019.

Letošní teoretické soutěžní putování chráněnou krajinou právě skončilo. V jeho rámci jsme poznali všechny přírodní rezervace našeho regionu, se všemi zajímavostmi přírodními, kulturními i historickými a na vybraných místech byly opět vysazeny stromky původních odrůd ovocných dřevin, pro připomínku rozmanitosti jihočeské krajiny.

Poděkování patří Vám všem, kteří jste se letošního putování aktivně zúčastnili a věnovali svůj čas soutěžním otázkám. Pokud se nestane nic mimořádného, setkáme se příští rok opět při putování chráněnou krajinou, tentokrát ale na všech přírodních památkách regionu. Do té doby poznávejte všemi smysly naši krásnou vlast a budu se těšit na shledanou.