6. Přírodní rezervace Velká Kuš aneb Na draha nejen za husity….


výměra: 7,50 ha
katastrální území: Lnářský Málkov
nadmořská výška: 480 - 487 m n.m.
vyhlášení: 1985

„Od Lnářského Malkova se krajina svažuje k loukám, mezi nimuž se leskne hladina Velké Kuše, malířské eldorádo Josefa Hodka, který ji několikrát maloval z hráze plné lískových oříšků, dubů a osik, odkud je krásný pohled přes rozsochaté sosny ostrova k stmívavým smrkovým lesům.“ (Ladislav Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s.42 )

Velká Kuš, Malá Kuš, Nad Kuší. Jména patřící rybníkům na Mračovském potoce, v pravděpodobně nejtypičtější části Blatenska, jižně se přimykající k rozsáhlému lesnímu komplexu Zákupy, což jsou stmívavé lesy z úvodních slov Ladislava Stehlíka. Se starobylými hájnicemi, kombinací bašty a hájovny, dokreslují zadumanou a zamyšlenou poezii zdejšího kraje, do úsměvu prozářenou hladinami rybníků a kvetoucími balvanitými loukami. Připomíná nedalekou krajinu Podbrdska, od níž ji ale odlišuje právě „úsměv“, který učaroval nejednomu malíři.

A kvůli němu zůstáváme v lukách mezi Malou a Velkou Kuší, na bývalých „drahách“ u romantické hajnice. Kdysi obecní pastviště, dnes kamenitá květnatá louka, ve výtopě rybníka přecházející do mokřadních až rašelinných luk, bylo po právu vyhlášeno již v roce 1985 zvláště chráněným územím jako přírodní rezervace. Vstavače, tolije bahenní a vachty okupují vlhčí část území, zatímco na sušších lokalitách se poprvé ve větší míře setkáme s pichlavým jalovcem. Původně hojný jehličnan slunných pastvin, dnes také druh zákonem chráněný, je nerozlučně doprovázen růžovými porosty vřesu a červeně planoucími květy smolniček. Samozřejmostí je tím pádem neustálý boj s náletovými dřevinami a pravidelné sečení nejcennějších ploch podle plánu péče zvláště chráněného území. Nelehká, ale naprosto nezbytná práce, zajišťující světlo a místo rostlinám, které by jinak neměly příliš šancí. Změnila se doba a veselé štěbetání, bečení, mečení, bučení, hýkání nebo řehtání, pod dohledem malých pasáčků, již bohužel na bývalých drahách neuslyšíme.

Pozoruhodná je rašelinová plocha při okraji smrčiny na samém okraji rezervace. Populární „chovankyní“ je rosnatka okrouhlolistá, získávající hotové organické látky z těl drobného hmyzu, k jehož ulovení slouží specializované chlupy na listech. Naopak téměř neznámou, ale velmi zajímavou květinkou je bařička bahenní. S výškou až sedmdesát centimetrů a s mnohokvětým hroznovitým květenstvím, složeným až ze šedesáti květů, vytváří dokonce samostatnou čeleď.

Přestože je Velká Kuš hlavně botanickým rájem, pozoruhodný je údaj o počtu hnízdících druhů ptáků. Ornitologický průzkum jich prokázal plných čtyřicet dva, z toho sedm zvláště chráněných ! Bohatství druhů je dáno rozmanitostí přírodního biotopu, od stanovišť vysloveně suchých, po vodní hladinu. Na vzdušných křižovatkách se klidně mohou potkat bramborníček, linduška nebo žluva hajní s chocholatou čejkou, bahňákem kulíkem nebo potápěčem roháčem.

Přírodní ráj Velké Kuše je velmi dobře přístupný po turistických stezkách. Nejkrásnější asi stezkou ze Záboří kolem Zábořského potoka, přes Stržový a Kopaninský rybník ústícího do Malé Kuše, kde pod hrází nejde přehlédnout malebný Jiřinců mlýn a starý kamenný mostek, časté náměty malířských výletů. Samotnou Velkou Kuš, s výměrou přes 52 ha jednu z největších a zasvěcenci dodávají i nejznámějších, nejfotogeničtějších a nejnavštěvovanějších vodních ploch Blatenska, zase střeží opuštěně vypadající hájnice pod rybníkem Nad Kuší. Byla svědkem i tragédie, kdy se v mrazivých vlnách její „velké“ sestry utopil hajný, pomáhající kamarádům rybářům při krmení ryb, kdy se přetížená loď převrátila.
Třicet let před vyhlášením chráněného území, přivábila nádherná krajina i filmový štáb. Několik dnů tu natáčel režisér Otakar Vávra třetí díl slavné husitské trilogie. Ve filmu Proti všem, líčící počátek husitského revolučního hnutí. Velká Kuš s okolními drahami poskytla jedinečné kulisy zástupu venkovanů, ozbrojených luky, kušemi, sudlicemi, řemdihy a cepy, táhnoucímu z Plzně na vytoužený Tábor, za doprovodu houfů ovcí, koz, krav a koní. Na zážitky z natáčení dnešní pamětníci stále rádi vzpomínají. Rádi vzpomínat budou určitě i všichni návštěvníci rozmanitě svébytné blatenské krajiny mezi Lnářským Málkovem, Vrbnem a Zábořím, každý večer usínající v mlhavých polštářích a peřinách svých rybníků a probouzející se v jejich stříbrných zrcadlech…

Soutěžní otázky č. 6
6.1. Jaký je rozdíl mezi lukem a kuší a co je sudlice a řemdih ?
6.2. Znáte kromě rosnatky jiné české masožravé rostliny ?

Na otázky 6. dílu je možno odpovídat do středy 3. dubna 2019, do 12,00 hod, na e-mailovou adresu: miroslav.sobr@mu-st.cz
Soutěž je vedena v samostatné linii pro základní školy regionu a po samostatné linii pro čtenářskou veřejnost.

Správné odpovědi na soutěžní otázky č.5
5.1. Bedlobytky jsou drobný hmyz, podobný komárům, jehož larvy způsobují „červivost„ hub.
5.2. Jednohorkový cyklus je jednoletý cyklus obsádky rybníků (ryba nasazená na jaře, se sloví na podzim, přežije tedy v rybníce jedno horko=léto).

Výherci 1. kola: Klára Peroutková, Nathaniel Radeljak a Linda Novotná
Výherci 2. kola: Pavel Prančl, Jan Keller a Tereza Křiváčková
Výherci 3. kola: Marta Kodýdková, Jiřina Dobešová a Jana Svobodová
Výherci 4. kola: P. Tomanová, T. Taubrová, Eliška Králová a Tomáš Kapr
Výherci 5. kola: Vlasta Černíková, Eliška Tyšerová a Matyáš Červenka

Důležité upozornění !!!
Výherci všech kol jsou uváděni, protože z technických důvodů zatím ceny pro výherce stále ještě nelze vyzvednout. O vyzvednutí budete včas informováni a určitě o ně nepřijdete :o)).

Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP
26. března 2019