0. Brány chráněné krajiny se otevírají…

Nekonečně inspirativní jihočeská krajina…Slavní čeští romanopisci, básníci, malíři, dramatici, filmaři i vědci ji vzali za svou a zobrazili ve svých dílech, ke kterým se neustále vracíme a čerpáme z nich poučení do dnešního komplikovaného života. Ale krajina našeho regionu nesloužila pouze jako inspirace umělců a vědců. Nedotčeností těžkým průmyslem a industrializací se v ní stále zachovala přírodně krajinářsky nesmírně cenná místa. Ta nejkrásnější v podobě chráněných území, přírodních rezervací a přírodních památek. V deseti letošních putováních se proto vydáme krajinou „země zamyšlené“, Prácheňska abychom ji viděli očima ochrany přírody, občas v souvislostech s putováními předchozími. Protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Můžeme být rádi, že výsledkem je harmonická jihočeská krajina, kterou nám závidí s nadsázkou celý svět.

Opět ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho „Země zamyšlené“, se projdeme Strakonickem, Blatenskem i Vodňanskem, abychom potkali kouzelné přírodní scenerie, chráněné rostliny a živočichy.

Poznáme, že malebnost a krása naší krajiny není věci samozřejmou, ale mimo jiné také výsledkem nikdy nekončící práce ochrany přírody. Ochrany, která není neomylná, dá se i zneužívat a současná materialistická a sobecká společnost jí klade do cesty mnoho překážek nástrah. Brány chráněné krajiny na pěšinky přírodních rezervací se právě otevírají…

Strakonice, 18.2.2019