11. Závěr aneb Naposledy vědeckou krajinou 2018 …

Správné odpovědi na soutěžní otázky č. 10
10.1. Staročeši byli členové Národní strany, nejstarší politické strany v Českých zemích (vznik1848), zastávající pasivní politiku. Národní strana se roku 1874 rozštěpila a vznikla Národní strana svobodomyslná, tzv. mladočeši, prosazující politiku aktivní.
10.2. Ruchadlo je pluh, který rozrušuje a zároveň provzdušňuje půdu tím, že ji převrací (spodní vrstva země se dostává na povrch a naopak). Vynalezli jej r. 1827 bratranci Václav a František Veverkovi z Rybitví u Pardubic.

Výherci 10. kola: J. Svobodová, 7.A ZŠ Povážská Strakonice a 8.C ZŠG Vodňany

Ceny pro výherce jsou k vyzvednutí na MěÚ Strakonice, odboru ŽP, Velké náměstí (budova Komerční banky), 3. patro, číslo dveří 6312, Ing. Šobr Miroslav.
Zároveň požádám o vyzvednutí cen i ostatní výherce, pokud tak ještě neučinili. Výhru je možno vyzvednout nejpozději do konce června 2018.

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ a VÝSLEDKY:

Teoretické soutěžní putování vědeckou krajinou právě skončilo. Jako nesoutěžní a praktické pokračuje dál na úrovni obcí. Na dalších místech vznikají pamětní zastavení. S lavičkou, informačním kamenem a s výsadbou původních druhů ovocných dřevin, jabloní, hrušní a třešní. Na připomínku bohaté kulturní a přírodní rozmanitosti jihočeské krajiny.
Poděkování patří všem, kteří se letošního ročníku ekologické soutěže aktivně zúčastnili. Jednalo se celkem o 14 základních škol regionu a 16 třídních kolektivů.

ZŠ Čelakovského Strakonice, ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Poděbradova Strakonice a ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Čestice, ZŠ Cehnice, ZŠ Štěkeň, ZŠ Katovice, ZŠ Volyně, ZŠ J.A. Komenského Blatná, ZŠ T.G.M. Blatná, ZŠ Sedlice, ZŠ Alešova a Gymnázium Vodňany

Soutěžní otázky byly voleny s ohledem na věk soutěžících, ale díky internetu vlastně neexistuje otázka, na kterou by se nedalo odpovědět. Proto byly občas otázky koncipovány i na přemýšlení a obyčejný logický úsudek. Veškeré letošní došlé odpovědi byly správné, což svědčí o svědomitosti a zkušenosti soutěžících.

Přes veškerou snahu, bohužel ani v letošním roce z technických důvodů nelze realizovat tematicky zaměřený dvoudenní výlet za poznáním pro vítězné školy a proto nebylo přistoupeno k losování vítězů. Odměny pro jednotlivé školy budou řešeny samostatně, podle možností jednotlivých úřadů (MěÚ Strakonice, MěÚ Blatná, MěÚ Vodňany). Přes tuto nepříjemnou zprávu bych chtěl ještě jednou všem zúčastněným poděkovat za aktivní přístup a za dlouhodobou věrnost soutěži, jejímž cílem je poznání naší krásné jihočeské přírody a krajiny.