Putování vědeckou krajinou

Nekonečně inspirativní jihočeská krajina…Slavní čeští romanopisci, básníci, malíři, dramatici i filmaři ji vzali za svou a zobrazili ve svých dílech, ke kterým se neustále vracíme a čerpáme z nich poučení do dnešního komplikovaného života. Ale naše krajina nesloužila pouze k inspirací umělců. Skromností, pracovitostí a pokorou je stvořena k přemýšlení a nikoli náhodou z ní vzešla celá řada osobností vědeckého života, uznávaná doma i v zahraničí. V deseti letošních putováních se proto opět vydáme krajinou Prácheňska, ale tentokrát ji uvidíme očima a dílem významných učenců, odborníků a vědců, kteří se zasloužili o její zušlechtění teoretické i praktické. Není to nijak suchopárná záležitost, jak by se mohlo zdát na první pohled. Vědci, učenci i myslitelé většinou neměli se svými názory lehký život. Museli přesvědčovat, ukazovat, diskutovat, překonávat překážky starého vědění a splnění svých myšlenek nebo objevů se často vůbec nedožili. Od myšlenek starých mistrů rybníkářů, ekonomů i hospodářů, zabrousíme do pravěké krajiny, skrývající řadu tajemství, poznáme umění zednických i kovářských mistrů, stejně jako myšlenky, vedoucí přes staletí až do našich časů a neztrácející aktuálnost. Poznáme, že malebnost a krása naší krajiny není věci samozřejmou, ale také výsledkem vědecké práce a poznání, často překračující svou dobu. Dveře vědeckého poznávání se právě otevírají…

Strakonice, 22.2.2018