Výsledky soutěže Strakonice kvetou 2017

Město Strakonice vyhlašuje 1. 9. 2017 soutěž Strakonice kvetou.

Do soutěže Strakonice kvetou se v letošním roce přihlásilo celkem 21 soutěžících.

Z internetového hlasování veřejnosti bylo vybráno 11 fotografií, ze kterých členové komise pro kulturu vybrali 3 vítěze a s výsledkem seznámili Radu města Strakonice dne 25. října. Na prvním místě se umístila Miroslava Hubrová za SVJ Zvolenská 888 a 889, druhé místo obsadil Luboš Vaněček z Kavárny Vesna a na třetím místě skončila Petra Zemková.

Děkujeme všem za zaslané fotografie a všem, kteří se snaží svou květinovou výzdobou co nejvíce zkrášlit své okolí.

Martina Dubová
MěÚ Strakonice
odbor školství a cestovního ruchu