Výsledky internetového hlasování v prvním kole soutěže Strakonice kvetou 2016

Město Strakonice vypsalo 1. 4. 2016 soutěž Strakonice kvetou o nejhezčí květinovou výzdobu oken, výloh, balkonů a předzahrádek města Strakonice. Z krásných fotografií, které zasílali sami pěstitelé a pěstitelky by nebylo jednoduché vybírat, a proto byla zvolena varianta internetového hlasování v termínu od 15. srpna do 16. září 2016. Občané vyplňovali anketní lístek, do kterého vpisovali čísla s nejhezčími květinovými dekoracemi. Celkem v internetovém hlasování přišlo 330 platných hlasů a zaujalo 11 květinových výzdob (dvě výzdoby měly shodný počet hlasů).
Ve druhém kole rozhodne hodnoticí komise společně s místostarostou města o pěti nejkrásnějších výzdobách. Máte možnost nahlédnout do alba, které květiny vás nejvíce potěšily a zaujaly.