11. Závěrečné vyhodnocení


Teoretické „školní“ soutěžní putování malovanou krajinou právě skončilo. Jako nesoutěžní a praktické pokračuje dál na úrovni obcí. Na dvaceti místech, kterými jsme se toulali, jsou zřizována pamětní zastavení. S lavičkou, informačním kamenem a s výsadbou původních druhů jabloní. Na připomínku bohaté kulturní a přírodní rozmanitosti jihočeské krajiny.

Poděkování patří všem, kteří se letošního ročníku ekologické soutěže aktivně zúčastnili. Všichni vyhrát nemohli, protože se zúčastnilo celkem 15 základních škol regionu a 21 třídních kolektivů, což je velmi vysoká účast.

Letošní ročník opět přinesl otázky, které měly trochu nasměrovat pozornost žáků k malování, řešené většinou pomocí internetu, případně logickým myšlením. Většina třídních kolektivů si s nástrahami zdárně poradila a všechny školy, které nakonec dorazily do cíle, měly do poslední chvíle možnost zvítězit. Proto o celkových vítězích rozhodl los.

Za oblast Strakonicka se zájezdu v termínu 27.- 28. května 2015 zúčastní dvacetičlenný kolektiv ZŠ Poděbradova Strakonice a v termínu 27. – 28. květen 2015 kolektiv dvaceti žáků ZŠ Cehnice.

Za oblast Blatenska se zájezdu v termínu 3.- 4. června 2015 zúčastní dvacetičlenný kolektiv ze ZŠ T.G. M. Blatná.

Za oblast Vodňanska se zájezdu ve dnech 3. – 4. června 2015 zúčastní dvacet žáků ze ZŠ Alešova Vodňany.

Vítězné třídní kolektivy se zúčastní dvoudenního poznávacího zájezdu do Českého ráje, který byl opravdovým rájem i českým malířům. Ráno čeká národní kulturní památka, hrad Kost s pískovcovými obydlími a s mlýnem, kde se natáčela pohádka S čerty nejsou žerty. Zastavíme se u padlé Semtínské lípy, dříve největšího stromu Českého ráje a budeme se toulat v pískovcových labyrintech Prachovských skal. Rumcajse a Manku si připomeneme v Jičíně a vpodvečer vystoupíme na symbol Českého ráje, národní kulturní památku Trosky. Ubytování a večeře (druhý den snídaně a oběd) je zajištěna na internáte Střední hotelové školy v Turnově.

Druhý den další národní kulturní památka, Dlaskův statek u Turnova, samotný Turnov s Muzeem Českého ráje s největším českým obrazem Mikoláše Alše, Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, oběd a přejezd do Mladé Boleslavi, kde odpolední program bude patřit prohlídce výrobních linek mladoboleslasvského podniku Škoda a zdejšímu automobilovému muzeu. Vyloučena nejsou ani další putovatelská překvapení.

Dalšími účastníky letošní soutěže byly třídní kolektivy ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Čestice, ZŠ Katovice, ZŠ Štěkeň, ZŠ Volenice, ZŠ Volyně, ZŠ Bavorov, ZŠ J.A.K. Blatná, ZŠ Sedlice a ZŠ Bělčice.

Všem zúčastněným ještě jednou děkuji za aktivní účast a těším se na setkání při Putování dramatickou krajinou 2016.

A ještě správné odpovědi na soutěžní otázky 10. dílu:
10.1. Povinnou školní docházku zavedla r. 1774 Marie Terezie. Kantor je z latinského cantor (zpěvák), bývalé označení učitele, který zároveň řídil i kostelní hudbu.
10.2. Akvarel je malba, při které se používá barva, rozpustná ve vodě. Olej (olejomalba) je malba, při které se používá barva pojená pomocí oleje.

Výherci 10 kola: Ceny s logem soutěže získávají Veronika Rabová ze Strakonic, Střelka Čestice a Deváťáci Katovice.

Ceny pro výherce jsou k vyzvednutí na MěÚ Strakonice, odboru ŽP, Velké náměstí (budova Komerční banky), 3. patro, číslo dveří 6312, Ing. Šobr Miroslav.

ŠŤASTNOU CESTU a za rok třeba zase na slyšenou… :o)