Soutěž putování malovanou krajinou


„Malíř, malující na hrázi rybníka známou krajinu, stal se postavou, na niž přenesl všechen svůj údiv a uctívání. S obdivem pozoroval i náčiní, s kterým je možno konat takové divy. Nejvíc ho lákala rozevřená malířská skříňka plná tub, na nichž byla vtištěna podivná jména: puzuola, umbra, caput mortuum a kadmium, z kterých ani jediné nebylo na spodu vlastních školních barviček. A což paleta, na okraji plná barevných kopečků, jež namíchány nějakým zázrakem se na plátně proměnily v nebe, čejku, strom s rybničnou hládí...
(L.Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 89 - 90).

Spisovatel zasadí do krajiny příběh, básník její krásu zkoncentruje do několika veršů a potom přijde malíř, který v obraze krajiny zobrazí příběh i poezii současně… Ano, malovanými končinami plnými krásy povede letošní putování. Očima malířů se podíváme na náš kraj a poznáme další zapomenutá a lidským očím ukrytá místa, plná půvabu, krás, příběhů a vzpomínek. Málokterá krajina je inspirativnější než krajina jižních Čech a umělci všech možných žánrů se jí neustále snaží přiblížit a uchopit podle svých možností. Pro malíře je výzvou vtěsnat přemíru vjemů na plochu jednoho plátna a musí prošlapat mnoho podrážek, než je spokojen a alespoň částečně sklidí úspěch. Protože kdo není zdejší a prvním nádechem při zrození nenasál náš „domácí“ vítr, tomu se duše krajiny nikdy zcela neodkryje, ale, při troše pokory a úcty, se jí může přiblížit…

Začíná již třetí putování ZAHRADOU POZNÁNÍ, putování Malovanou krajinou země zamyšlené, znovu pod dohledem Ladislava Stehlíka, v němž shlédneme díla známých i méně známých českých malířů, inspirovaná krásou a poetikou naší rodné krajiny.

Letmo si připomeneme barokní umělce, půjdeme se „slunečním“ poutníkem Josefem Mánesem, zjistíme, jaký vliv měla magická jihočeská krajina na největší české krajináře, třeba Julia Mařáka nebo Antonína Slavíčka, kteří malíři ji viděli pohádkově, kteří pracovitě, kteří opravdu jen krajinářsky. Překvapí nás, že na oponě lnářských ochotníků pracoval umělec, který ilustracemi nejvíce proslavil Babičku Boženy Němcové, stejně jako umělec, který dal podobu známé lišce Bystroušce, proč Mikoláš Aleš tolik miloval jižní Čechy, kde se v Miloňovicích objevil národní umělec Martin Benka a co přivábilo slavného Otakara Kubína z Francie na Vodňansko…

Takže vyrážíme na putování inspirativní krajinou a na konkrétních malířských místech vysledujeme její změny v toku času… Uvidíme, zda k lepšímu…