11. Závěrečné vyhodnocení


Teoretické „školní“ soutěžní putování básnickou krajinou právě skončilo. Jako nesoutěžní a praktické pokračuje dál na úrovni obcí. Na čtrnácti místech, kterými jsme se toulali, jsou zřizována pamětní zastavení. S lavičkou, informačním kamenem a s výsadbou původních druhů jabloní. Na připomínku bohaté kulturní a přírodní rozmanitosti jihočeské krajiny.
Poděkování patří všem, kteří se letošního ročníku ekologické soutěže aktivně zúčastnili. Všichni vyhrát nemohli, protože se zúčastnilo celkem 15 základních škol regionu a 21 třídních kolektivů, což je velmi vysoká účast.

Letošní ročník opět přinesl jednodušeji formulované otázky, řešené většinou pomocí internetu, případně logickým myšlením, ale i takové, aby donutily soutěžící přečíst si určitou báseň. Většina třídních kolektivů si s nástrahami zdárně poradily a všechny školy, které dorazily do cíle, měly do poslední chvíle možnost zvítězit. Stejně jako loni proto o celkových vítězích rozhodl los.

Za oblast Strakonicka se zájezdu v termínu 28.- 29. května 2014 zúčastní dvacetičlenný kolektiv 8.A ZŠ Povážská Strakonice a v termínu 4. – 5. června 2014 kolektiv dvaceti žáků ZŠ Čestice.

Za oblast Vodňanska se zájezdu v termínu 28.- 29. května 2014 zúčastní dvacetičlenný kolektiv ze ZŠ Alešova Vodňany.

Za oblast Blatenska se zájezdu ve dnech 4. – 5. června 2014 zúčastní dvacet žáků ze ZŠ Sedlice.

28. - 29. květen 2014 : 8.A ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Alešova Vodňany
4. - 5. června 2014 : ZŠ Čestice, ZŠ Sedlice

Vítězné třídní kolektivy se zúčastní dvoudenního poznávacího zájezdu do Českého středohoří. Ráno výstup na českou národní horu, Říp. Po rozchodu v Roudnici nad Labem prohlídka pštrosí farmy v Židovicích. Dalším vrchem je Radobýl nad Litoměřicemi, s připomínkou básníka K.H. Máchy, protože jsme letos putovali básnickou krajinou a nakoukneme i do bývalého čedičového lomu. Krátký rozchod v Litoměřicích (světnička K.H. Máchy) a neobvyklý Zoopark s krmením jelenů v Srdově u Úštěku. Po podvečerní návštěvě Muzea čertů v Úštěku přesun do Autokempu Chmelař, s večeří, snídaní, přespáním a s obědem. Druhý den Úštěk (filmy Kolja a Rebelové), nově opravené poutní místo Ostré nad Úštěkem a skanzen v Zubrnicích. Pohádkový zámek Ploskovice (pohádka Princ a Večernice) a při solidním počasí výstup na nejtypičtější siluetu Českého středohoří, hrad Hazmburk. Trasa bude samozřejmě upravena podle rozmarů počasí a časových možností.

Dalšími účastníky letošní soutěže byly třídní kolektivy Gymnázia Strakonice, ZŠ Poděbradova Strakonice, ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Cehnice, ZŠ Katovice, ZŠ Štěkeň, ZŠ Volenice, ZŠ Volyně, ZŠ Bavorov, ZŠ T.G.M. Blatná a ZŠ Záboří.

Všem zúčastněným děkuji za aktivní účast a těším se na setkání při Putování malovanou krajinou 2015.

A ještě správné odpovědi na soutěžní otázky 10. dílu:
10.1. Slova jsou jako čmeláčci, huňatí a milí s kapkou medu.
10.2. Věra Vajsarová.

Výherci 10. kola: Ceny s logem soutěže získávají Deváťačky Katovice, Kvarta Gymnázia Strakonice a Olívie Machovcová z Blatné.

Ceny pro výherce jsou k vyzvednutí na MěÚ Strakonice, odboru ŽP, Velké náměstí (budova Komerční banky), 3. patro, číslo dveří 6312, Ing. Šobr Miroslav a prosím, aby si ceny vyzvedli i všichni, kteří tak ještě neučinili, tedy Kateřina Mošovská, Petra Květoňová, Věra Rodová, Tereza Kubíková, Denisa Tymlová, Jaroslava Čečková, Miluše Mazuchová, Lenka Hejlková a Martina Chumová.
Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP

ŠŤASTNOU CESTU a za rok třeba zase na slyšenou… :o)