Soutěž putování básnickou krajinou


„Jsme na prahu jihočeské krajiny za zářijového podvečera. Z tušených úžlabin, vod a oranic stoupá do mlhy nahořklá, mrákotná vůně puškvorce a vadnoucích bramborových natí, do nichž je přimíšena tesknota dýmu z pasáčkova ohníčku, který řežaví, dohasínaje na mezi pod šípkovým keřem. Všechno je pozastřeno lehkou clonou mrákot a kolébavou hudbou vln – a lidský hlas, náhle promluvený, připadá v této chvíli jako rouhání.(L.Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 35)

EKOLOGICKÝ PROJEKT 2014
Putování básnickou krajinou…

V loňském roce jsme v rámci soutěžních ekologických projektů Města Strakonic poprvé procházeli Zahradou poznání. Při Putování románovou krajinou nás čekala rozmanitá zákoutí našeho regionu, svázaná s životem nebo tvorbou významných českých literátů, většinou romanopisců. Pro jejich připomenutí zároveň ozdobilo krajinu patnáct pamětních zastavení s výsadbami starších odrůd ovocných dřevin, jabloní a hrušní. Duchovním průvodcem byl jako vždy básník jihočeské Země zamyšlené, Ladislav Stehlík.

Znovu půjdeme v jeho stopách, tentokrát odkrývajíce duši krajiny právě v dílech básníků. Umělců, kteří krásu přírody i lidských citů vkládají do veršů. Jimi pohlédneme na region Blatenska, Strakonicka a Vodňanska, s přesahem na Sušicko a Písecko a srovnáme s dneškem.

Našimi souputníky desetidílným putováním budou opět mnohdy překvapivé souvislosti, lidské osudy a nádherná jihočeská příroda. A kromě pravidelného soutěžení škol a veřejnosti, si v pamětních zastaveních některé osobnosti, díky nimž můžeme básnickou krajinou putovat, opět představíme…

Již XIII. Ekologicko-osvětový projekt Města Strakonic je realizován ve spolupráci s Městy Blatná a Vodňany.