11. Závěrečné vyhodnocení


Teoretické „školní“ soutěžní putování románovou krajinou skončilo. Jako nesoutěžní a praktické ale pokračuje dál na úrovni obcí. Na šestnácti místech, kterými jsme se toulali, jsou zřizována pamětní zastavení. S lavičkou, informačním kamenem a s výsadbou původních druhů jabloní. Na připomínku bohaté kulturní a přírodní rozmanitosti jihočeské krajiny.
Poděkování patří všem, kteří se letošního ročníku ekologické soutěže aktivně zúčastnili. Všichni vyhrát nemohli, protože se zúčastnilo celkem 14 základních škol regionu a 26 třídních kolektivů, což je velmi vysoká účast.

Letošní ročník přinesl jednodušeji formulované otázky, řešené většinou pomocí internetu, případně logickým myšlením. Všechny třídní kolektivy si s nástrahami zdárně poradily, všechny školy, které dorazily do cíle (některé desetidílný maraton vzdaly), měly do poslední chvíle možnost zvítězit a proto o celkových vítězích rozhodl los.

Za oblast Strakonicka se zájezdu v termínu 28.- 29. května 2013 zúčastní dvacetičlenný kolektiv ZŠ Štěkeň a v termínu 4. – 5. června 2013 kolektiv žáků ZŠ Poděbradova Strakonice.

Za oblast Vodňanska se zájezdu v termínu 28.- 29. května 2013 zúčastní dvacetičlenný kolektiv ze ZŠ Alešova Vodňany.

Za oblast Blatenska se zájezdu ve dnech 4. – 5. června 2013 zúčastní dvacet žáků ze ZŠ T.G. Masaryka z Blatné.

28. - 29. květen 2013 : ZŠ Štěkeň, ZŠ Alešova Vodňany
4. - 5. června 2013 : ZŠ Poděbradova Strakonice, ZŠ TGM Blatná,

Vítězné třídní kolektivy se zúčastní dvoudenního poznávacího zájezdu na Vysočinu. Čeká je nejprve Žižkovo pole a Přibyslav. Poté návštěva nově otevřeného funkčního Brdíčkova mlýna v Hamrech nad Sázavou s expozicí hamernictví. Protože jsme putovali románovou krajinou, nelze minout Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou. A ve Žďáru i památku UNESCO, poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Celou krajinou Žďárska nás budou provázet v současné době velice populární obří sochy Michala Olšiaka (Drak, Kůň, Lev, Orlice, a j.). Podle možností nás čeká ještě romantický Betlém v Hlinsku a přejezd do Lipnice nad Sázavou. Zde je ubytování a nocleh v penzionu U České Koruny, kde Jaroslav Hašek psal svůj román Osudy dobrého vojáka Švejka. Setkáme se s vnukem Jaroslava Haška a druhý den dopoledne nás čeká hrad Lipnice, hrob a domek J. Haška a neobvyklé skalní ucho a ústa ve skalách místních bývalých žulových lomů. Přes Havlíčkův Brod, kde si připomeneme K. H. Borovského, se přesuneme do nově upravené zoologické zahradě v Jihlavě. Pokud přijedeme o něco dříve, nakoukneme i do jihlavského podzemí. A potom již vzhůru zpátky domů.

Dalšími účastníky letošní soutěže byly třídní kolektivy ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Čelakovského Strakonice, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Bavorovská Vodňany, Gymnázium Vodňany, ZŠ Čestice, ZŠ Cehnice, ZŠ Volyně, ZŠ Katovice a ZŠ Volenice. Všem děkuji za aktivní účast a těším se na setkání při putování básnickou krajinou 2014.

A ještě správné odpovědi na soutěžní otázky 10. dílu:
10.1.Trnka má květ bílý, vratič žlutý.
10.2. Strakonické „fezárny“ byly a jsou textilní podnik na výrobu látek a pokrývek hlavy (mimo jiné i fezů).

Výherci 10. kola:
Ceny s logem soutěže získávají Petra Květoňová, Kristýna Staňková, Tereza Nikodemová

Mimořádnou výhru od Šmidingerovy knihovny Strakonice, dárkový poukaz na půlroční členství knihovně, získávají Pavla Tymlová, Jana Kohoutová a Eliška Kropáčková.

Ceny pro výherce jsou k vyzvednutí na MěÚ Strakonice, odboru ŽP, Velké náměstí (budova Komerční banky), 3. patro, číslo dveří 6312, Ing. Šobr Miroslav a prosím, aby si ceny vyzvedli i všichni vítězové, kteří tak ještě neučinili.