Soutěž putování románovou krajinou


„Jsme na prahu jihočeské krajiny za zářijového podvečera. Z tušených úžlabin, vod a oranic stoupá do mlhy nahořklá, mrákotná vůně puškvorce a vadnoucích bramborových natí, do nichž je přimíšena tesknota dýmu z pasáčkova ohníčku, který řežaví, dohasínaje na mezi pod šípkovým keřem. Všechno je pozastřeno lehkou clonou mrákot a kolébavou hudbou vln – a lidský hlas, náhle promluvený, připadá v této chvíli jako rouhání. (L.Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 35)

Krásná, podmanivá a inspirující byla a je jihočeská krajina. Své obyvatele vedla k práci i k přemýšlení. Zákonitě jsou s ní spojeny nejslavnější okamžiky národní historie. Starobylé Prácheňsko zní ozvěnami první zlaté horečky z dob Keltů, chorály božích bojovníků s odkazem Mistra Jana Husa i všedním životem prostých lidí, bojujících o své místo na slunci, od středověku do současnosti.

Začíná putování Románovou krajinou země zamyšlené, znovu pod dohledem Ladislava Stehlíka, v němž zotvíráme díla známých i méně známých českých spisovatelů, inspirovaná krásou a poetikou našich jižních Čech.

Vyslechneme prastaré kronikářské příběhy. Zamyslíme se s filosofy doby husitské. Nakoukneme do jedné z největších knihoven české renesance v malé vsi blízko Strakonic. Posteskneme si nad dobou „temna“, abychom o to víc ocenili piplavou mravenčí práci prvních národních buditelů a jejich vlasteneckých následovníků. I díky nim vznikla svobodná Československá republika, netušící, co jí přinesou zákruty 20. století. S románovými hrdiny posedíme ve šlechtických salonech, v nejposlednějších bědných chaloupkách, v pracovitých selských statcích i v měšťanských pokojích. Ale především budeme procházet inspirující krajinou a na konkrétních románových místech sledovat její změny v toku času… Bohužel, ne vždy k lepšímu…

Takže vzhůru !

Již XII. Ekologicko-osvětový projekt Města Strakonic je realizován ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou Strakonice, slavící letos 170. výročí svého založení a ve spolupráci s Městy Blatná a Vodňany.