Soutěž "Šel tudy, měl dudy…"


Město Strakonice, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru ŽP, ve spolupráci s MěÚ Blatná, odborem ŽP a MěÚ Vodňany, odborem ŽP, vyhlašuje jedenáctý ročník ekologické soutěže pro školy i veřejnost :

ŠEL TUDY, MĚL DUDY…
Zemí zamyšlenou 2012

„Zvláštní souvislosti nalezneme i v lidských osudech. Tato krajina měla dudáka, jenž hrál o půlnoci viselcům, věrojatě pomyslíte na pověst, ale pod Smrtí horou žil ještě nedávno pohodný, jemuž dudy hrály jen o málo uměleji než kdysi proslavenému Švandovi. A dudácká tradice Strakonic ožila v Prácheňském souboru, jehož duší je Josef Režný, který se svými dudami hrál i za hranicemi.“
Ladislav Stehlík, Země Zamyšlená 1, s261, 270“

Již deset let, v rámci ekologických projektů města Strakonic, putujeme ve stopách jihočeského básníka Ladislava Stehlíka naším regionem. Prošli jsme všechna chráněná území, poseděli pod památnými stromy, napili se z pramenů a studánek, splouvali řeky, říčky, potoky, objevili přírodu ve městě, poslouchali příběhy stříbrných rybníků a ševel vzácných stromů v zámeckých parcích, báli se v hlubinách tajemných lesů…
Letos k básníku Stehlíkovi přibereme veselého muzikanta Švandu a cestou necestou Blatenskem, Strakonickem i Vodňanskem pošlapeme cestičkami a stezkami, kterými se v minulosti ubírali dudáci, ať již skuteční, básničtí, divadelní nebo filmoví a budeme sledovat jejich osudy v kontextu s radostmi a starostmi krásné jihočeské (nejen) krajiny. A třetím, nejzasvěcenějším průvodcem, bude legenda strakonických dudáků, pan Josef Režný, s knihou Po stopách dudáků na Prácheňsku, do které občas nakoukneme.

Povídání budou v první řadě věnována všem, kteří dokázali zachovat dudáckou tradici na Strakonicku takovým způsobem, že rok 2012, u příležitosti 20. Mezinárodního dudáckého festivalu, vyhlásilo město Strakonice Rokem dudáků. Jeho součástí je i tato vědomostní soutěž:

Každý čtvrtek, s počátkem 23. února 2012 a s ukončením 26. dubna 2012, budou na webové adrese www.soutez.strakonice.eu vycházet soutěžní reportáže (celkem 10), představující přírodě blízkým způsobem osudy dud a dudáků na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Závěr reportáže budou tvořit dvě tematicky zaměřené soutěžní otázky.

Odpovědi bude nutno vždy do středy příštího týdne doručit buďto písemně do INFOCENTRA Strakonice nebo elektronickou poštou na adresu: miroslav.sobr@mu-st.cz a po každém kole proběhne losování tří výherců, kteří obdrží věcné ceny.

Soutěž je vedena v samostatné linii pro základní školy a v samostatné linii pro veřejnost, takže se jí může zúčastnit kterákoli fyzická osoba.

Nejlepší třídní kolektivy v soutěži pro školy čeká dvoudenní tematický zájezd do oblasti Máchova jezera. Garantem soutěže je MěÚ Strakonice, odbor ŽP, přičemž náklady na výlety budou hrazeny poměrným způsobem ve spolupráci s odbory životního prostředí MěÚ Blatná a MěÚ Vodňany.

Bližší informace :
Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP

Tel. 383 700 308,
606 669 920
Mail : miroslav.sobr@mu-st.cz

Ve Strakonicích 20. února 2012