Zemí zamyšlenou 6.

Dienzenhoferova lípa v Paštikách (obvod kmene: 450 cm, výška 27 m, přibližné stáří přes 230 let)
Paštická lípa, Lípa Jana Komana (obvody kmenů cca 350 cm, výška 25 m, přibližné stáří 200 let)
Brandlova lípa ve Lnářích (obvod kmene 450 cm, výška 20 m, přibližné stáří 300 let)

“Na jeho místo byl povolán tehdy nejvýznačnější stavitel pražský Kilián Ignác Dienzenhofer, který původní plán přepracoval a uplatnil v něm všechnu svrchovanost svého zralého umění. Máme doloženo, že během stavby byl v Paštikách celkem čtyřikrát, aby dohlédl na přesné provádění svého návrhu.”

Barokní skvost z poloviny 18. století je dárkem blatenské krajině od hraběnky Marie Serenyiové. Neváhala vybrat nejlepšího architekta té doby, pod jehož osobním dohledem vyrostl u paštického hřbitova během sedmi let kostel Svatého Jana Křtitele a hřbitovní kaple. Citlivé zasazení do přírodní scenerie podtrhují dnes již vzrostlé lípy, z nichž ta nejstarší možná pamatuje první zvonění v novém paštické kostele. Úlohy křtitele se symbolicky ujal Jan, příjmením Koman, nový kostelník. Určitě si na něm dal hodně záležet, protože kostelnické žezlo si tady už navždycky předávali pouze členové jeho rodu. A díky tomu děkujeme panu Komanovi “dnešnímu”, stále z chaloupky pod kostelem, za spoustu informací, kterou nám z uplynulých dob mohl sdělit.
Generace za generací přicházely, žily tady, umíraly. Zvonění je vyprovázelo na proslavený paštický hřbitov, pod stále košatější a voňavější lípy. Po zásluze byly vyhlášeny památnými. Nejmohutnější nese jméno stavitele chrámu, takže budeme věřit, že ji osobně zasadil. Paštická lípa a Lípa Jana Komana jsou sice mladší, ale dohromady vytváří “blatenské baroko”, přirozené souznění přírody a umění.
Kromě stavitele Kiliána k němu svou měrou přispěl také malíř Petr Brandl. Začátkem 18. století pobýval v nedalekém klášteře ve Lnářích. No, spíše než pobýval se zde skrýval u bratrů augustiniánů před svými hříchy, když opustil svou zákonitou manželku. Obraz Nejsvětější Trojice, jeho vůbec nejrozměrnější dílo, bylo odměnou klášteru za poskytnutý azyl. Když si po práci potřeboval odpočinout, sedával pod mladou lípu u kostelních schodů a snil. Rád a často snil. Jako každý, kterému život nadělil spíše z té odvrácené strany. Sny rozvál vítr, ale lípa vyrostla, zmoudřela a zdědila Brandlovo jméno.
A tak v šumění památných stromů v Paštikách a ve Lnářích dodnes zůstává vzpomínka na obyčejné lidi a také na dva barokní umělce, kteří s jejich pomocí obohatili zdejší lyrickou krajinu o další rozměr . . .

Soutěžní otázky na úterý 29. března 2005:
6.1 Jak se jmenoval neméně slavný a šikovný otec Kiliána Ignáce ?
6.2 Když jsme ve Lnářích, jak vypadá kapr zvaný “špíglák” ?

Odpovídejte, spolu s odpověďmi z 31. března do pondělí 4. dubna na adresu Listů Strakonicka.

Správné odpovědi na soutěžní otázky :
1.1 např. Česká Lípa, Krásná Lípa, Lipnice nad Sázavou, Lipník nad Bečvou, Kamenice nad Lipou.
1.2 Z příjmení jména své manželky Charloty Gariggue.
2.1 Lazy, lazna jsou pole nebo louky získané vyklučením lesa a přeneseně mýtiny a paseky.
2.2 Např. Křemen a hlína, Vodňanské vzpomínky, Maloměstské humoresky, Psáno pod čarou.
3.1 ANNO DOMINI značí Léta Páně.
3.2 Vlašský znamená přeneseně “italský”.
4.1 Lnářský modrák byla vyšlechtěná forma kapra lysce.
4.2 Poslední velká povodeň postihla Strakonice v srpnu 2202.
5.1 Václav Koranda byl husitský kněz.
5.2 Duběnky jsou kulovité patologické novotvary na listech nebo větvičkách dubu, vznikající po bodnutí a uložení vajíček do pletiva žlabatkami.

Text : Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP
Foto : Vokrojová Radka, MěÚ Blatná, odbor ŽP