Zemí zamyšlenou 5.

Dub Břeňka Švihovského v k.ú. Mladějovice (obvod kmene: 560 cm, výška 35 m, přibližné stáří 300 let)
Žižkův dub v k.ú. Mladějovice (obvod kmene: 710 cm, výška 20 m, přibližné stáří 650 let, již jen pouhé torzo)

“Poutníče, který v předjarním čase zavítáš do této krajiny, vidíš nad hladinami rybníků k nebi vztyčenou kamennou postavu? Ztaj dech a tady u Sudoměře se zaposlouchej, ať uslyšíš, čím hřmí vlna obzoru za hradbou staletých dubů a co říká ono náhlé výmluvné ztišení. . .”

Hradby staletých dubů stále střeží u Sudoměře vybojovaný odkaz boží pravdy Mistra Jana, který za ni položil život na kostnické hranici. Lid polem pracující, později historiky přejmenovaní na husity, tu na hrázi mezi rybníky Markovcem a Škaredým, vybojoval první a zdaleka ne poslední vítěznou bitvu. Stávají velitel Břeněk z Dolan, velitel budoucí Jan Žižka z Trocnova, Václav Koranda. S nimi dvanáct bojových vozů, devět jízdních koní a houfec o čtyřech stech duších “božích bojovníků”. Proti železem oděným strakonickým pánům z řádu johanitů a píseckému královskému vojsku. Jenže potom přišel trik s plínkami . . .
Ozvěna slavného vítězství už navěky zůstala v paměti krajiny i lidí a zosobňovala v jejich očích sílu a statečnost předků. Ale až po vzniku samostatné republiky se bylo možno svobodně přihlásit k husitskému odkazu a tak je od roku 1920 nepřehlédnutelnou dominantou území šestnáctimetrová kamenná socha Jana Žižky.
Do té doby plnil funkci neoficiálního “památníku” tzv. Žižkův dub v blízkém lesíku Lužice. Podle údajů ze Soupisu památných stromů z roku 1941 byl asi dvacetimetrové výšky, obvod kmene u rozvětvení činil 710 cm a stáří bylo odhadováno na 600 let! Bohužel po něm zůstalo jen rozpadávající se torzo v mladějovické Bažantnici. Jeho sousedem, byl dub zvaný “Zikmundův”, asi 300 let starý a s obvodem kmene kolem 450 cm. Opět údaj z roku 1941.
“Zikmund” se zachoval, zmohutněl do obvodu 560 cm, ale jeho jméno upadlo v zapomnění, spolu s výše zmiňovaným “Soupisem”. Ten se ovšem po roce 2000 nečekaně vynořil ve strakonickém muzeu, ale to již dub nesl jméno Břeňka Švihovského z Dolan. Určitě oprávněně, protože Zikmund tady nikdy nebyl, kdežto Břeněk na hrázi u Sudoměře položil svůj život.
A tak v šumění jednoho z nejvyšších dubů Strakonicka vůbec bude stále znít odkaz husitství. Odkaz, posilující český národ v dobách nejtěžších, odkaz na kterém vyrostla i naše dnešní svobodná republika.

Soutěžní otázky na 22. března 2005:
5.1 Kdo byl v husitském vojsku Václav Koranda ?
5.2 Co jsou na dubech “hálky” nebo též “duběnky” ?

Z důvodu Velikonoc je možné odpovídat do středy 30. března, přičemž z důvodu školních prázdnin odpadá soutěž ve čtvrtek 24. března.

Text : Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP
Foto : Brůžek Jaroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP